Hoạt động chủ đề 2022

Tổng hợp danh sách các tập thể đăng ký mô hình thi đua "Dân vận khéo" cấp Quận năm 2022 tính đến ngày 18/5/2022
Ngày đăng 20/05/2022 | 09:15  | Lượt xem: 356

Tính đến ngày 18/5/2022, có 277 mô hình tập thể đăng ký thi đua "Dân vận khéo" thực hiện chủ đề công tác năm của Quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị".

Chi tiết xem tại đây /documents/456675/13068114/18.5.2022+Mo+hinh+cap+quan+2022.pdf/36f2ef11-e058-49f6-96e1-9e88033b46e7