học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Ngày đăng 16/08/2023 | 10:01  | Lượt xem: 136
(TG) - Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp...

Gương sáng đảng viên Nguyễn Thanh Thuỷ học tập và làm theo Bác

Ngày đăng 31/07/2023 | 04:22  | Lượt xem: 119
.

Tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày đăng 13/06/2023 | 09:48  | Lượt xem: 324
Sáng ngày 12/6/2023, Quận ủy Long Biên tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05...

Quận ủy Long Biên tổ chức lấy ý kiến góp ý đối người đứng đầu một số trường học công lập trên địa bàn

Ngày đăng 22/05/2023 | 04:39  | Lượt xem: 611
Ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch 167-KH/QU về "Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận...

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 18/05/2023 | 05:15  | Lượt xem: 457
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Ngày đăng 18/05/2023 | 03:33  | Lượt xem: 466
Sáng 18/5/2023, tại Phòng họp số 2 Quận ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

389 đảng viên Đảng bộ quận Long Biên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Ngày đăng 16/05/2023 | 11:27  | Lượt xem: 508
Nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 16/5/2023, tại Hội trường tầng 2 Khu liên cơ quan, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã long trọng tổ chức Lễ trao...

Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở quận Long Biên

Ngày đăng 24/04/2023 | 09:51  | Lượt xem: 502
Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/03/2023 | 02:49  | Lượt xem: 1795
Sáng ngày 09/03/2023, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời sơ kết công tác quý I năm 2023...

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu năm 2023

Ngày đăng 20/02/2023 | 04:54  | Lượt xem: 403
Ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch 167-KH/QU về lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương và một số trường...

Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề năm 2023 "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân"

Ngày đăng 08/02/2023 | 03:40  | Lượt xem: 1246
Ngày 08/02/2023, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân” đến gần 7.000...

Chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân"

Ngày đăng 06/02/2023 | 05:29  | Lượt xem: 1748
Ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 165-KH/QU triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời...

Nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một giải pháp quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khoá XIII.

Ngày đăng 09/01/2023 | 03:25  | Lượt xem: 195
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp...

Quận ủy Long biên tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu 14 phường đợt II/2022

Ngày đăng 04/11/2022 | 04:49  | Lượt xem: 1133
Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”, từ ngày...

Phát động Cuộc thi viết “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”.

Ngày đăng 04/11/2022 | 10:06  | Lượt xem: 850
Ngày 29/9/2022, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU về tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”. Quận Long Biên triển khai tuyên truyền, phát động...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Ngày đăng 25/10/2022 | 09:17  | Lượt xem: 373
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về củng cố quốc phòng là vấn đề cần thiết, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/10/2022 | 08:55  | Lượt xem: 356
Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách...

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ

Ngày đăng 22/09/2022 | 12:46  | Lượt xem: 262
Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải “gương mẫu”, “nêu gương”, phải là “đầu tàu”... Không ít lần, Người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ mình có đứng đắn, trong sáng mới tề được gia, trị được quốc,...

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

Ngày đăng 21/08/2022 | 05:07  | Lượt xem: 342
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

Ngày đăng 30/07/2022 | 09:53  | Lượt xem: 10871
Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ...