học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

Ngày đăng 30/07/2022 | 09:53  | Lượt xem: 10586
Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ...

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Ngày đăng 12/07/2022 | 07:50  | Lượt xem: 161
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội...

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 29/06/2022 | 09:41  | Lượt xem: 1695
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế...

Tháng 5 nhớ Bác: Dâng Người những nỗ lực tu dưỡng, luyện rèn của cán bộ, đảng viên quận Long Biên

Ngày đăng 30/05/2022 | 09:06  | Lượt xem: 648
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt quận Long Biên do đồng chí Đường Hoài Nam – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận làm Trưởng đoàn đã tổ chức hành...

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa

Ngày đăng 22/05/2022 | 11:51  | Lượt xem: 188
Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt I/2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 12:48  | Lượt xem: 745
Ngày 10/5/2022, Quận ủy Long Biên bắt đầu triển khai lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt I/2022 tại 14 phường.

Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 14/04/2022 | 01:34  | Lượt xem: 244
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 95 năm ngày Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, xuất bản Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tài...

Lấy ý kiến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận

Ngày đăng 11/03/2022 | 09:13  | Lượt xem: 405
Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 104-KH/QU về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long...

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 11/12/2021 | 01:50  | Lượt xem: 466
Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được trong đó có nhiều điểm mới so với Quy định 47-QĐ/TW...

Gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 07/12/2021 | 02:18  | Lượt xem: 1031
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm lấy gương người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân . Người cho rằng, người tốt việc tốt ở đâu cũng có, ngành nghề...

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay

Ngày đăng 30/11/2021 | 09:52  | Lượt xem: 354
Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Ngày đăng 16/11/2021 | 10:27  | Lượt xem: 542
Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ...

Mô hình "Cựu chiến binh dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng": Học tập Bác từ những việc làm thiết thực

Ngày đăng 04/10/2021 | 03:18  | Lượt xem: 827
Mô hình "Cựu chiến binh dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng" đã góp phần vào việc xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của hội CCB ngày càng đa dạng, vững mạnh; có sức lan tỏa , tạo...

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

Ngày đăng 30/08/2021 | 03:45  | Lượt xem: 142
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao...

Về học và làm theo Bác

Ngày đăng 30/08/2021 | 03:42  | Lượt xem: 304
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo...

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp hội CCB quận Long Biên

Ngày đăng 14/07/2021 | 04:07  | Lượt xem: 920
Trong 5 năm qua (2016-2021), các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn quận đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/07/2021 | 11:27  | Lượt xem: 358
Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:12  | Lượt xem: 272
Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách...

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 02/07/2021 | 02:20  | Lượt xem: 796
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí...