học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW đối với người đứng đầu và đảng viên chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh

Ngày đăng 18/09/2017 | 04:36  | Lượt xem: 1590
Sáng ngày 15/9/2017, tại hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thượng Thanh, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết...

Ủy ban MTTQ Quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị , bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 04/08/2017 | 10:23  | Lượt xem: 594
Ngày 20/3/2017, Ủy ban MTTQ quận ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Bác Hồ với Thương binh, Liệt sĩ

Ngày đăng 28/06/2017 | 03:35  | Lượt xem: 781
Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta". Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm...

Long Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng 06/05/2017 | 08:07  | Lượt xem: 2480
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thật sự đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của...

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Ngày đăng 27/04/2017 | 01:50  | Lượt xem: 5856
Ban Biên tập Cổng TTTĐT Quận trân trọng giới thiệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

Ngày đăng 28/03/2017 | 04:09  | Lượt xem: 1651
Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38  | Lượt xem: 9926
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/02/2017 | 04:28  | Lượt xem: 3596
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02  | Lượt xem: 12939
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Phân công trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 53-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/10/2016 | 04:55  | Lượt xem: 2004
Thực hiện Kế hoạch số 53 - KH/QU, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của ban Thường vụ quận ủy Long Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 27/09/2016 | 10:56  | Lượt xem: 8652
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

Nội dung, giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/09/2016 | 12:39  | Lượt xem: 7902
Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Tâm nguyện của Người là: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc,...

"Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm"

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:59  | Lượt xem: 1520
Hồ Chí Minh là hiện thân của tấm gương đạo đức trong sáng, được kết tinh bởi tinh hoa văn hóa Việt Nam, bởi nhân cách cao cả mà bình dị, kiên cường mà nhân hậu, bao dung của con người Việt Nam. Đó...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31  | Lượt xem: 4657
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ

Ngày đăng 15/08/2016 | 10:35  | Lượt xem: 5168
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, vấn đề phong cách công tác được Người rất coi trọng. Theo Người, phong cách công tác của cán bộ có nhiều nội dung, song tập trung chủ yếu ở phong cách dân chủ,...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 10/08/2016 | 04:22  | Lượt xem: 1691
Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgíc đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/08/2016 | 11:09  | Lượt xem: 7839
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 08/07/2016 | 03:26  | Lượt xem: 874
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công...

Điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:56  | Lượt xem: 1180
Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính...