học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/07/2018 | 03:25  | Lượt xem: 3312
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật...

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/07/2018 | 08:47  | Lượt xem: 2743
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quang trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta và dân tộc. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có...

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo: Lời Bác dạy và công tác Tuyên giáo quận Long Biên

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:51  | Lượt xem: 3907
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng chính là người đã khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền,...

Bà Trần Thị Ánh Tuyết tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 06/06/2018 | 09:40  | Lượt xem: 3402
Bà Trần Thị Ánh Tuyết nhiều năm cần cù đan khăn len tặng các các vùng cao giá rét và những hoạt động từ thiện. Hơn một lần bà bộc bạch, tâm sự với chúng tôi: “Nhiều năm làm công nhân theo Đảng, Bác...

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:13  | Lượt xem: 1588
Nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại cơ sở. Chú trọng đánh giá việc xây dựng và kiểm soát thực...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác “ươm mầm xanh” tương lai của đất nước

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:00  | Lượt xem: 7369
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt.

Nhớ về ngày sinh của Bác!

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:27  | Lượt xem: 1932
Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam nói chung và mỗi người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đều trào dâng một cảm xúc bồi hồi khi hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - trái tim của...

Quy định về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:38  | Lượt xem: 776
Ngày 02/02/2018, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo...

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:19  | Lượt xem: 635
Ngày 3-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác...

Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 12/02/2018 | 11:23  | Lượt xem: 3875
Ngày 09/02/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Hướng dẫn 34-HD/BTGQU về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh...

Hướng dẫn số 14 - HD/QU, ngày 10/1/2018 về xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân

Ngày đăng 17/01/2018 | 08:04  | Lượt xem: 1048
Ngày 10/1/2018, Quận uỷ Long Biên ban hành hướng dẫn số 14 - HD/QU, ngày 10/1/2018 về xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 11/01/2018 | 10:08  | Lượt xem: 590
Ngày 03/01/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quy định này thay thế...

Lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW đối với người đứng đầu và đảng viên chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh

Ngày đăng 18/09/2017 | 04:36  | Lượt xem: 1663
Sáng ngày 15/9/2017, tại hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thượng Thanh, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết...

Ủy ban MTTQ Quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị , bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 04/08/2017 | 10:23  | Lượt xem: 617
Ngày 20/3/2017, Ủy ban MTTQ quận ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Bác Hồ với Thương binh, Liệt sĩ

Ngày đăng 28/06/2017 | 03:35  | Lượt xem: 803
Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta". Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm...

Long Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng 06/05/2017 | 08:07  | Lượt xem: 2501
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thật sự đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của...

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Ngày đăng 27/04/2017 | 01:50  | Lượt xem: 5917
Ban Biên tập Cổng TTTĐT Quận trân trọng giới thiệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

Ngày đăng 28/03/2017 | 04:09  | Lượt xem: 1668
Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38  | Lượt xem: 10097
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...