học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/02/2017 | 04:28  | Lượt xem: 3666
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02  | Lượt xem: 12988
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Phân công trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 53-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/10/2016 | 04:55  | Lượt xem: 2031
Thực hiện Kế hoạch số 53 - KH/QU, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của ban Thường vụ quận ủy Long Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 27/09/2016 | 10:56  | Lượt xem: 8698
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

Nội dung, giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/09/2016 | 12:39  | Lượt xem: 8013
Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Tâm nguyện của Người là: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc,...

"Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm"

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:59  | Lượt xem: 1583
Hồ Chí Minh là hiện thân của tấm gương đạo đức trong sáng, được kết tinh bởi tinh hoa văn hóa Việt Nam, bởi nhân cách cao cả mà bình dị, kiên cường mà nhân hậu, bao dung của con người Việt Nam. Đó...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31  | Lượt xem: 4761
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ

Ngày đăng 15/08/2016 | 10:35  | Lượt xem: 5259
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, vấn đề phong cách công tác được Người rất coi trọng. Theo Người, phong cách công tác của cán bộ có nhiều nội dung, song tập trung chủ yếu ở phong cách dân chủ,...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 10/08/2016 | 04:22  | Lượt xem: 1711
Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgíc đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/08/2016 | 11:09  | Lượt xem: 7876
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 08/07/2016 | 03:26  | Lượt xem: 912
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công...

Điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:56  | Lượt xem: 1219
Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính...

Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày đăng 31/05/2016 | 11:13  | Lượt xem: 27224
Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biết đối với thế hệ trẻ của đất nước. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 17/05/2016 | 03:57  | Lượt xem: 648
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Quận Long Biên và những chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (2011-2015)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:37  | Lượt xem: 831
5 năm qua, từ khi Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ban hành, Đảng bộ và nhân dân quận Long...

Nhớ lại 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:27  | Lượt xem: 732
Cách đây 105 năm, vào ngày 5-6-1911 tại bến Nhà Rồng - bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, tạm rời xa Tổ quốc, ra đi...

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:20  | Lượt xem: 616
Kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), Ban biên tập Cổng TTĐT trích đăng đề cương tuyên truyền theo nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chuyện Bác Hồ đi bầu cử

Ngày đăng 23/03/2016 | 03:38  | Lượt xem: 1496
.

Tài liệu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015 : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 01/10/2015 | 09:47  | Lượt xem: 1163
Ngày 04/02/2015, Đảng ủy phường Gia Thụy đã ban hành kế hoạch số 59-KH/ĐU về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 01/10/2015 | 09:45  | Lượt xem: 936
Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của dân tộc"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân....