học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp hội CCB quận Long Biên
Ngày đăng 14/07/2021 | 16:07  | Lượt xem: 865

Trong 5 năm qua (2016-2021), các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn quận đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát huy tốt vai trò nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đồng thời, sáng tạo, đổi mới, xây dựng các mô hình, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực trong công tác hội cũng như các hoạt động tại địa phương.

Hội CCB Quận hiện có 16 Hội cơ sở trực thuộc với 214 Chi hội và 11.538 hội viên, trong đó 6.024 hội viên là Đảng viên. Sau khi Chỉ thị 05 được cấp trên triển khai, Hội CCB quận đã xây dựng kế hoạch số 02/KH-CCB ngày 04/10/2016 và triển khai đến 16/16 Hội cơ sở và hội viên. Đã có 9.894/11.538 Hội viên CCB tham gia đạt 96,42%. 100% hội viên CCB là Đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, đăng ký thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 05 theo đúng hướng dẫn chủ đề hàng năm. Người đứng đầu các cấp hội đã thực hiện tốt việc nêu gương, gương mẫu niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của cá nhân tại cơ quan, đơn vị để cán bộ đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện, đồng thời bàn giao về Ủy ban MTTQ và các đoàn thể để giám sát việc thực hiện theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hàng năm, các cấp hội đã lồng ghép các nhiệm vụ chính trị của hội, của địa phương, các nội dung thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Thường xuyên biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các đợt thi đua đột kích, cao điểm, bám sát các ngày lễ hoặc sự kiện lớn của Quận, Thành phố, của cả nước. Việc học tập tấm gương của Bác không chỉ trong công việc, cuộc sống hàng ngày của cán bộ, hội viên, mà các cấp hội cũng thường xuyên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, đi thăm chiến trường xưa, các di tích lịch sử, thăm Quê Bác. Từ đó, góp phần giáo dục, tuyên truyền hiệu quả truyền thống cách mạng của đất nước, con người Việt Nam, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quận Hội cũng triển khai “Phong trào CCB gương mẫu đi đầu trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng làm đẹp cảnh quan môi trường trong khu dân cư”; Phong trào hành động vì một Long Biên xanh sạch, đẹp, văn minh, trong đó tập trung giám sát nhà văn hóa tổ dân phố, trụ sở Công an phường đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Trong 5 năm qua, các phong trào đã phát huy hiệu quả, cán bộ, hội viên đều tích cực hưởng ứng. Không chỉ dành thời gian, công sức làm sạch, bảo vệ cảnh quan môi trường, gương mẫu đi đầu trong các đợt phát động của Quận, nhiều hội viên Cựu chiến binh đã tự nguyện đóng góp  kinh phí để mua cây xanh, cây cảnh, giỏ hoa… làm đẹp cảnh quan nhà văn hóa tổ dân phố, tiêu biểu như tại các phường Việt Hưng, Đức Giang, Bồ Đề…

Năm 2020 - 2021, Quận Hội đã xây dựng và thực hiện Đề án 02, 03 về CCB tham gia đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đại hội Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm quận thực hiện chủ đề dân vận khéo trong các lĩnh vực. Từ việc thực hiện các đề án của Hội, chủ đề của quận, trong các cấp hội đã có nhiều tập thể, cá nhân với cách làm sáng tạo, phù hợp, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Chỉ thị 05. Tiêu biểu như Tổ CCB tham gia tự quản an toàn giao thông tại các trường học (Hội CCB phường Bồ Đề); Tổ CCB - Thương binh xe 3 bánh làm dân vận khéo (Hội CCB phường Thượng Thanh); Mô hình câu lạc bộ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (Hội CCB phường Cự Khối); Mô hình dân vận khéo trong thu thuế nợ đọng (Hội CCB phường Long Biên)…Cá nhân các đồng chí Thường trực Hội, Chủ tịch Hội cơ sở đều là những hạt nhân nòng cốt, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cũng như việc nêu gương.

Có thể nói, 5 năm qua, 100% cán bộ, hội viên CCB đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và nghiêm túc thực hiện. Qua đó, tăng cường sức mạnh của Đảng, phát huy tính gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Long Biên vào hệ thống chính trị các cấp. Trong 5 năm qua, toàn cấp hội có 5.512 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 976 Đảng viên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 30% đạt vững mạnh xuất sắc, 214 chi hội đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 58% đạt chi hội đạt tiêu biểu. 153/6.024 đồng chí Đảng viên hàng năm được các Đảng bộ cơ sở khen thưởng có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.