học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Mô hình "Cựu chiến binh dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng": Học tập Bác từ những việc làm thiết thực
Ngày đăng 04/10/2021 | 15:18  | Lượt xem: 782

Mô hình "Cựu chiến binh dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng" đã góp phần vào việc xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của hội CCB ngày càng đa dạng, vững mạnh; có sức lan tỏa , tạo bước đột phá mới trong việc học tập, làm theo Bác của cán bộ, hội viên CCB quận Long Biên.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận Long Biên luôn nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương trong các phong trào thi đua, xây dựng và thực hiện tốt nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, các cấp hội, cán bộ, hội viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia đóng góp công sức của mình vào thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".

Năm 2021, Quận Long Biên xác định chủ đề năm trọng tâm là "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, trong đó có "công tác thu thuế nợ đọng". Tình hình nợ thuế, thất thu thuế trên địa bàn quận trong những năm gần đây vẫn còn tồn tại. Vì vậy, đòi hỏi hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở phải thường xuyên vào cuộc với nhiều giải pháp, phương án nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thu thuế. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh quận, Hội Cựu chiến binh phường Long Biên đã chủ động xây dựng mô hình "Dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng" với quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền phường làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền các hộ dân nợ đọng thuế ngoài quốc doanh, thuế đất phi nông nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Đây cũng là mô hình mà Hội Cựu chiến binh phường Long Biên đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Bước đầu thực hiện mô hình, Hội CCB phường Long Biên đã xây dựng và triển khai kế hoạch, quyết định thành lập tổ dân vận khéo gồm 14 đồng chí cốt cán là Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, chi hội trưởng có kinh nghiệm, nắm rõ địa bàn, tình hình kinh tế, xã hội địa phương cũng như các hộ kinh doanh tại các tổ dân phố. Tổ chức giao nhiệm vụ cho các thành viên tham gia thực hiện Mô hình, công tác phối hợp và tiến độ thời gian thực hiện từng bước. Qua khảo sát và thu thập thông tin từ các bộ phận chức năng của phường, tổ dân vận khéo Hội CCB phường nắm được 40 hộ trên địa bàn phường nợ đọng thuế ngoài quốc doanh từ năm 2019, 2020 với số tiền 607,2 triệu đồng; nợ thuế ngoài quốc doanh quý I/2021 là 62,95 triệu đồng. Cùng với đó là 1.046 hộ nợ đọng đất phi nông nghiệp với số tiền 660 triệu đồng tính đến cuối năm 2020.

Chủ tịch Hội CCB phường Long Biên Thái Văn Sơn (áo trắng/ảnh trên - áo xanh/ảnh dưới)

cùng các đồng chí trong tổ dân vận, các ngành liên quan tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh

còn nợ đọng thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước

Để làm tốt công tác dân vận, nhất là tuyên truyền để các hộ nợ đọng thuế hiểu, chấp thuận và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước thì không chỉ nắm vững tổng số hộ, số tiền, ngành nghề kinh doanh…mà đòi hỏi tổ dân vận khéo phải nắm được những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc nợ đọng thuế. Sự cẩn thận, tỉ mỉ, lắng nghe để thấu hiểu nhân dân đã được các tổ viên thấm nhuần từ tư tưởng của Bác. Chính vì vậy, sau khi nắm tình hình, tổ dân vận khéo đã chắt lọc những nguyên nhân ảnh hưởng, cụ thể đối với thuế nợ đọng ngoài quốc doanh, các hộ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kinh doanh gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm, nhiều hộ bỏ kinh doanh, số còn lại hoạt động cầm chừng. Còn đối với nợ thuế đất phi nông nghiệp, nguyên nhân sâu xa là do các hộ dân mua bán qua nhiều người, qua trung tâm giao dịch làm thủ tục, Chi cục thuế lại chưa làm xong sổ bộ nên số hộ nợ không rõ địa chỉ, không có điện thoại chính xác nên chưa thể thu được.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, tổ dân vận khéo Hội CCB phường đã báo cáo với Đảng ủy phường để chỉ đạo UBND phường mời lãnh lãnh đạo Chi cục thuế Quận về làm việc thống nhất biện pháp, phương án trong vận động thu thuế nợ đọng. Xác định việc tuyên truyền, vận động thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh cần làm trước, tổ dân vận khéo đã phối hợp với cán bộ Chi Cục thuế quận, Tài chính phường, Công an phường và cán bộ tổ dân phố đến các hộ kinh doanh để tuyên truyền thu thuế nợ đọng với 3 buổi trong tháng 4/2021. Từ cách làm cẩn trọng, tỉ mỉ, đến đâu đạt hiệu quả đến đó, bước đầu vận động thu được 29/40 hộ nợ đọng thuế ngoài quốc doanh với số tiền thu được 142,9 triệu đồng/607,2 triệu đồng đồng. Tiếp nối thành công đó, tháng 5/2021, Tổ dân vận khéo Hội CCB phường đã phối hợp với các bộ phận chức năng của phường  tổ chức 02 buổi đến các hộ kinh doanh trên địa bàn để vận động thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh của 46 hộ với số tiền nợ thuế từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 là 62,95 triệu đồng. Kết quả đã vận động thu thuế ngoài quốc doanh được 14/46 hộ nợ thuế, với số tiền thu được là 24,08 triệu đồng/62,95 triệu đồng đạt 38%. Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số thuế ngoài quốc doanh nợ đọng đã thu được 181 triệu đồng.

Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đều tập trung cho công tác phòng chống dịch. Do vậy, hoạt động của Mô hình "Dân vận khéo trong tuyên truyền thu thuế nợ đọng" của Hội Cựu chiến binh phường Long Biên cũng bị ảnh hưởng nhất định. Song, bước đầu có thể ghi nhận kết quả đạt được đồng thời nghiên cứu nhân rộng sang các phường khác trên địa bàn quận để cùng thực hiện trong thời gian tới. Ở một khía cạnh khác, có thể thấy mô hình đã góp phần vào việc xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của hội CCB ngày càng đa dạng, vững mạnh; có sức lan tỏa , tạo bước đột phá mới trong việc học tập, làm theo Bác của cán bộ, hội viên CCB quận Long Biên.