học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hội Phụ nữ quận Long Biên: Làm theo Bác với những mô hình thiết thực
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 256

Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN quận Long Biên đã xác định: Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, thiết thực và có sức lan tỏa, phải xây dựng được những mô hình gần gũi, cụ thể và lôi cuốn được nhiều chị em tham gia, từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.

 
Hội Phụ nữ quận Long Biên: Làm theo Bác với những mô hình thiết thực  (08:38 18/07/2014)

HNP - Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN quận Long Biên đã xác định: Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, thiết thực và có sức lan tỏa, phải xây dựng được những mô hình gần gũi, cụ thể và lôi cuốn được nhiều chị em tham gia, từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.

 

Ngay từ đầu năm, Hội đã triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 16 cơ sở Hội và hướng dẫn cơ sở đăng ký mô hình làm theo với những việc làm thiết thực, cụ thể. Ở cấp quận, Hội đã tổ chức học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 450 cán bộ Hội các cấp. 100% cơ sở đã tổ chức đã tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ chi, tổ hội phụ nữ, hội viên nòng cốt. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực, chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền về nội dung cuộc vận động đến toàn thể hội viên, tổ chức cho chị em học tập, tọa đàm nội dung của cuộc vận động lồng ghép tại các buổi sinh hoạt hội viên. Ngoài ra, Hội còn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên rèn luyện theo tiêu chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc" và gắn với việc xây dựng văn hóa ứng xử của phụ nữ thủ đô tới 100% hội viên. Kết quả, đã có 96,5% hội viên đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc… Hội LHPN quận và cơ sở đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, cá nhân điển hình cấp quận; 89 tập thể, cá nhân điển hình cấp cơ sở tiêu biểu.

Qua triển khai thực hiện, tại các cơ sở đã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình làm theo hiệu quả, tiêu biểu như: Hội LHPN phường Thạch Bàn tổ chức tọa đàm, xây dựng một số mô hình, xây dựng chuẩn mực phụ nữ Thạch Bàn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực. Mỗi cán bộ Hội phụ nữ phường Thạch Bàn đều cao ý thức trách nhiệm trong công việc bằng những việc làm thiết thực; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng mô hình "làm theo" tấm gương của Bác, mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm". Hội LHPN phường Long Biên phát động cán bộ, hội viên "treo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi trang trọng nhất trong gia đình" đã triển khai tới 100% chi hội vào kỳ sinh hoạt hội dịp 19/5 được đông đảo Hội viên hưởng ứng. Kết quả, đã có 85% cán bộ, hội viên tham gia, trong đó, có 8 chi hội đã vận động 100% hội viên thực hiện, kế hoạch cuối năm 2014 đạt 95% trở lên cán bộ hội viên tham gia...

Với mô hình "Nuôi lợn nhựa", tuy số tiền tiết kiệm nhỏ nhưng ý nghĩa của phong trào lại vô cùng to lớn. 6 tháng đầu năm, số tiền các chi hội tiết kiệm được 8,41 tỷ đồng, trong đó, 2,77 tỷ đồng được trích lại cho 1690 hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn vay vốn không tính lãi phát triển kinh tế gia đình và tặng quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Hội còn duy trì mô hình tiết kiệm điện năng như tại Ngọc Thụy, Gia Thụy, Bồ Đề: mô hình "xuất cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo" ở Viện K tại phường Đức Giang…Tiếp tục duy trì mô hình nhóm "Sống Xanh" của phường Bồ Đề, Việt Hưng tuyên truyền ý thức tiết kiệm bảo vệ tài nguyên, bảo vệ mô trường sạch nhà, sạch cộng đồng. Nhân diện mô hình "Sống Xanh" tại phường Đức Giang, Thạch Bàn với 10 nhóm (100 thành viên) tham gia mô hình. Đăng ký thực hiện 10 tuyến phố, 28 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh- sạch- đẹp hưởng ứng thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị".

6 tháng đầu năm, Hội phụ nữ quận Long Biên cũng tiếp tục thực hiện xây dựng Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang, Ban thường vụ Hội LHPN quận hướng dẫn các cơ sở thực hiện và đăng ký 20 chi hội với Thành hội. Hội LHPN 14/14 phường đều quán triệt và triển khai nội dung xây dựng chi hội văn minh tới đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ gương mẫu thực hiện. 364/364 chi hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua các buổi sinh hoạt hội viên, tuyên truyền nhóm, tổ chức hội viên ký cam kết thực hiện, tổ chức tọa đàm tìm những giải pháp để tổ chức thực hiện tốt. Cấp quận đã tổ chức tọa đàm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và đánh giá 1 năm thực hiện mô hình điểm chi hội phụ nữ văn minh với 70 người tham gia. Cấp cơ sở đã tổ chức 5 buổi tọa đàm thu hút 340 cán bộ, hội viên tham gia.

Ngoài ra, Hội LHPN quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp. Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tổ chức Hội từ quận tới cơ sở cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, sát thực tế, tăng cường chất lượng công tác kế hoạch ở các cấp hội, coi trọng việc xác định nhu cầu hội viên, phụ nữ; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình địa phương.

6 tháng cuối năm, Hội phụ nữ quận Long Biên sẽ tiếp tục duy trì các mô hình "làm theo" hiệu quả và xây dựng mô hình mới có sức lan tỏa sâu rộng ở địa phương; Tiếp tục thực hiện giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, sâu sát, gắn bó với hội viên, phụ nữ, tham dự sinh hoạt hội viên tại các chi hội. Đồng thời, tiếp tục xây dựng chi hội phụ nữ văn minh, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.