học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt I/2022
Ngày đăng 11/05/2022 | 00:48  | Lượt xem: 679

Ngày 10/5/2022, Quận ủy Long Biên bắt đầu triển khai lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt I/2022 tại 14 phường.

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Quận ủy tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý tại 14 phường. Trong ngày đầu tiên, đã có 03 phường (Bồ Đề, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy) hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại phường Bồ Đề, Ngọc Lâm

Phát biểu quán triệt tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm và đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận đã nêu rõ mục đích yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý. Đây là một trong những nội dung mới của Quận trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Việc lấy ý kiến góp ý  được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín với 21 nội dung cụ thể, mở rộng đối tượng tham gia góp ý đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT TDP.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận quán triệt tại hội nghị phường Ngọc Thụy

Các đồng chí lãnh đạo Quận yêu cầu người tham gia góp ý cần công tâm, khách quan, thẳng thắn cho ý kiến đánh giá trên tinh thần xây dựng; các đồng chí được góp ý cần coi đây là cơ hội để nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc và với tinh thần cầu thị, khiêm tốn.

Bỏ phiếu kín tham gia góp ý đối với người đứng đầu địa phương

Các hội nghị lấy ý kiến được tổ chức thực hiện nghiêm túc với trung bình đạt hơn 90% đối tượng tham gia góp ý tham dự. Việc kiểm đếm số lượng và niêm phong phiếu được thực hiện ngay tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý tại phường Ngọc Lâm

Từ nay đến hết tháng 5/2022, Quận ủy sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến tại 14 phường. Ngay sau đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ trực tiếp tổng hợp, báo cáo Thường trực và thông tin đến tin kết quả đến từng đồng chí được góp ý.