văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
103/NQ-HĐND Cho ý kiến về vệc hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên 31/10/2019
102/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các phòng, ban ngành, đoàn thể đơn vị và UBND các phường năm 2019 31/10/2019
101/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 31/10/2019
100/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên năm 2019 31/10/2019
99/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 03/10/2019
98/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng bến lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên 17/09/2019
97/NQ-HĐND Về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
96/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
126/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2019
94/NQ-HĐND Nghị quyết về xem xét cho ý kiến chủ trương thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường hành lang chân đê từ cầu Chương Dương tới ngõ 405 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm, quận Long Biên 04/07/2019
93/NQ-HĐND Nghị quyết về xem xét cho ý kiến chủ trương thực hiện dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 tuyến đường 25m, 30m phụ cận ô đất B.2/CCKO theo quy hoạch, phường Thượng Thanh 04/07/2019
92/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên 04/07/2019
91/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc mương từ đường 40m đến đường hành lang chân đê, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 04/07/2019
90/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 04/07/2019
89/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng trường THCS tại ô QH A.5/THCS P. Thượng Thanh 04/07/2019
88/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất ký hiệu E6/HT theo Quy hoạch chi tiết cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở tỷ lệ 1/500 tại phường Long Biên 04/07/2019
87/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy trình giải quyết công việc nội bộ về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận 04/07/2019
86/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung nguồn vốn cho vay vào Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016 - 2020 04/07/2019
85/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận” 04/07/2019
84/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 04/07/2019