văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
174/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 06/04/2021
173/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2021) và Hoàn trả ngân sách theo Kết luận thanh tra số 5648/KL-TTTP-P3 của Thanh tra thành phố Hà Nội 06/04/2021
172/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2021 06/04/2021
171/NQ-HĐND Về việc sử dụng ngân sách quận để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án: Cải tạo hồ Tư Đình thuộc đề án Cải tạo môi trường các hồ trên địa bàn Thành phố 06/04/2021
170/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên 06/04/2021
169/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc ứng vốn ngân sách để triển khai thực hện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 06/04/2021
166/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" đến hết tháng 6/2021 16/12/2020
165/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
164/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc hỗ trợ các huyện thuộc Thành phố Hà Nội theo Chương trình 02/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành uỷ Hà nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
163/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND quận Long Biên 16/12/2020
162/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp ngõ ngách trên địa bàn phường Việt Hưng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Việt Hưng 16/12/2020
161/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 16/12/2020
160/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của quận Long Biên 16/12/2020
159/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 4 - năm 2020) và hoàn trả vốn ứng trước của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội 16/12/2020