văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
83/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2018 04/07/2019
82/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2019 04/07/2019
81/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND quận khoá III khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2019
80/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận khoá III 04/07/2019
79/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh” 12/04/2019
77/NQ-HDDND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi” 12/04/2019
78/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi” 12/04/2019
76/NQ-HDDND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch D.1/THCS, phường Phúc Lợi” 12/04/2019
75/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối” 12/04/2019
74/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng bến nước lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận” 12/04/2019
73/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn quận Long Biên - nhóm các sổ Đăng ký khai sinh, sổ Đăng ký khai tử và sổ Đăng ký kết hôn” 12/04/2019
72/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án “Trang bị hệ thống thiết bị trực tuyến cho Quận uỷ và Đảng uỷ các phường trên địa bàn quận” 12/04/2019
71/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.9/NT2, phường Việt Hưng” 12/04/2019
70/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô quy hoạch C.11/P5, phường Việt Hưng” 12/04/2019
69/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi” 12/04/2019
68/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch B.1/NT3, phường Thượng Thanh” 12/04/2019
77/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2019
105/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên năm 2020 13/02/2019
78/KH-HĐND Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp năm 2019 28/01/2019
77/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 - "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 28/01/2019