văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
75/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019 28/12/2018
58/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên 26/04/2018
83/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay (Phục vụ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị) 19/03/2018
84/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận Long Biên từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay 19/03/2018
85/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận, phường quý I/2018; Các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 19/03/2018
242/HĐND-VP Về việc nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo hoạt động HĐND 12/03/2018
56/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND quận và các phường năm 2018 23/02/2018
81/BC-HĐND Kết quả hoạt động HĐND quận, phường tháng 01/2018; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 08/02/2018
53/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND quận quý I năm 2018 03/01/2018
01/HĐND-VP Về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V - HĐND quận 02/01/2018