văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
131/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 14 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 02/07/2020
130/NQ-HĐND V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Long Biên 02/07/2020
129/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội 02/07/2020
128/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên năm 2020 20/03/2020
127/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Long Biên 20/03/2020
126/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2020) 20/03/2020
125/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho Công an quận Long Biên năm 2020 20/03/2020
124/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 – Thành phố Hà Nội 20/03/2020
123/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án hoàn trả vốn ứng từ Quỹ đầu tư phát triển đất Thành phố Hà Nội để thực hiện một số dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Long Biên 20/03/2020
122/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 17 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội 20/03/2020
121/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 04 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 20/03/2020
120/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 31/01/2020
119/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 31/01/2020
118/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/01/2020
117/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2019
116/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2019
115/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2019
114/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Thạch Bàn, quận Long Biên 13/12/2019
113/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên 13/12/2019
112/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện 06 dự án đầu tư công nhóm B, trọng điểm nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 13/12/2019