văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
97/NQ-HĐND Về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
96/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/09/2019
126/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2019
94/NQ-HĐND Nghị quyết về xem xét cho ý kiến chủ trương thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường hành lang chân đê từ cầu Chương Dương tới ngõ 405 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm, quận Long Biên 04/07/2019
93/NQ-HĐND Nghị quyết về xem xét cho ý kiến chủ trương thực hiện dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 tuyến đường 25m, 30m phụ cận ô đất B.2/CCKO theo quy hoạch, phường Thượng Thanh 04/07/2019
92/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên 04/07/2019
91/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc mương từ đường 40m đến đường hành lang chân đê, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 04/07/2019
90/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 04/07/2019
89/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng trường THCS tại ô QH A.5/THCS P. Thượng Thanh 04/07/2019
88/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất ký hiệu E6/HT theo Quy hoạch chi tiết cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở tỷ lệ 1/500 tại phường Long Biên 04/07/2019
87/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy trình giải quyết công việc nội bộ về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận 04/07/2019
86/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung nguồn vốn cho vay vào Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016 - 2020 04/07/2019
85/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận” 04/07/2019
84/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 04/07/2019
83/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2018 04/07/2019
82/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2019 04/07/2019
81/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND quận khoá III khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2019
80/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận khoá III 04/07/2019
79/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh” 12/04/2019
77/NQ-HDDND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi” 12/04/2019