chi tiết bài viết

Quận Long Biên tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ngày đăng 12/08/2022 | 13:06  | Lượt xem: 418

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, quận Long Biên đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1483/UBND-YT ngày 09/8/2022 chỉ đạo khẩn trương, thần tốc triển khai các công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Quận Long Biên đã triển khai văn bản chỉ đạo của quận tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; UBND 14 phường; Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn quận, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân của đơn vị, địa bàn mình được tiêm chủng theo đúng lịch; tập trung triển khai các giải pháp:

Điểm tiêm tại phường Bồ Đề

(1) Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 14 phường để tăng tốc độ tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Thành phố;

(2) Rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thống kê danh sách đối tượng tiêm chủng đảm bảo không bỏ sót đối tượng;

(3) Phối hợp với UB MTTQ VN và các đoàn thể tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng với tiêu chí tiêm chủng là nghĩa vụ, là trách nhiệm và quyền lợi của từng người dân;

(4) Tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học, trạm Y tế, Trung tâm VH-TT-TT phường, tại nhà...  theo đúng quy định về tiêm chủng của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho người dân;

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở các đơn vị, kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng theo đúng tiến độ, không để xảy ra không để xảy ra tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Tiêm cho học sinh tại phường Phúc Đồng

Trong các ngày tổ chức chiến dịch, các ngành, đoàn thể đã chủ động phối hợp với ngành Y tế quận để thực hiện rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động đối tượng tiêm; tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn tuyệt đối, thuận lợi cho người dân đến tiêm (đặc biệt với người cao tuổi, học sinh).  Đến ngày 11/8, kết quả tiêm trên toàn quận đạt:

- Đối tượng trên 18 tuổi: Mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt  179.138 mũi/184.442 đối tượng cần tiêm (97,12%), Mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 39.785/57.062 đối tượng cần tiêm (69,7%);

- Đối tượng 5-dưới 12 tuổi: Số tiêm mũi 1 là 14.246 trẻ (đạt 32,4%), Số tiêm mũi 2 là 5.177 trẻ (đạt 11,5%);

- Đối tượng 12-17 tuổi: Số tiêm đủ 2 mũi là 25.963/25.963 đối tượng (đạt 100%), Số tiêm mũi 3 = 12.362/25.963 đối tượng cần tiêm (đạt 47,6%).

Tiêm tại nhà cho người cao tuổi tại phường Thượng Thanh

Trong thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố, Quận ủy và UBND quận trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận./.