khối nội chính

DANH SÁCH KHỐI NỘI CHÍNH

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1

Công An Quận

Ông Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an

02439.398.344

2

Ban Chỉ Huy Quân Sự

Ông Vũ Thanh Quang – Chỉ huy Trưởng

02438.272.441

3

Tòa Án Nhân Dân

 Nguyễn Thị Hồng Hà – Chánh Án

02436.525388

4

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự

 Nguyễn Thùy Linh – Chi cục phó phụ trách

02438.778.382

5

Viện Kiểm Sát

Ông Nguyễn Thế Triệu – Viện trưởng

02438.778.382