Kinh tế

Giao ban công tác GPMB và kế hoạch GPMB 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 10/01/2017 | 08:29 AM  | Lượt xem: 1199

Ngày 05/01/2017, tại phòng họp số 01 UBND quận diễn ra cuộc họp giao ban công tác GPMB và kế hoạch GPMB 6 tháng đầu năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận; Đ/c Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận; Các đồng chí trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban bồi thường GPMB, trưởng phòng Quản lý đô thị, trưởng phòng Tài chính kế hoạch, giám đốc Ban quản lý dự án, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chánh văn phòng HĐND-UBND và Chủ tịch UBND các phường.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng báo cáo về tổng số các dự án như sau:

* Khối lượng cụ thể:

- Diện tích GPMB: 53,28 ha

+ Đất ở: 1,5 ha – 461 hộ gia đình, cá nhân:

Dự án chuyển tiếp: 175 hộ

Dự án chuẩn bị thực hiện: 60 hộ

Dự án chưa đủ căn cứ pháp lý thực hiện: 226 hộ

+ Đất nông nghiệp: 30,08 ha – 2495 hộ gia đình, cá nhân

Dự án chuyển tiếp: 377 hộ

Dự án chuẩn bị thực hiện: 236 hộ

Dự án chưa đủ căn cứ pháp lý thực hiện: 1882 hộ

+ Đất công: 21,7 ha

* Tình hình thực hiện:

- 18 dự án chuyển tiếp: Tiếp tục thực hiện.

+ Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể: 8 dự án

+ Dự án giải quyết tồn tại: 10 dự án

- 03 đã có thông báo thu hồi đất (74 hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp), Ban bồi thường GPMB tham mưu UBND quận thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và Tổ công tác giải phóng mặt bằng.

- 32 dự án chưa đủ căn cứ pháp lý thực hiện:

+ 08 dự án đã có chỉ lệnh cắm mốc đang tham mưu UBND ban hành thông báo thu hồi đất.

+ 24 dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban Bồi thường GPMB báo cáo về kế hoạch GPMB 6 tháng đầu năm 2017

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các ban ngành Đồng chí Chủ tịch UBND kết luận:  

* Nhóm dự án chuyển tiếp:

- Ban hành kế hoạch chi tiết cụ thể ngày tháng phải hoàn thành đối với 08 dự án trọng điểm.

- Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với một số dự án để tiếp tục triển khai: Hoàn thiện giá đầu đi đầu đến, vị trí TĐC dự án Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên quận Long Biên; Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị mới Việt Hưng đến quốc lộ 1B (21m Phúc Lợi phần bổ sung).

-  UBND chỉ đạo UBND phường, Chủ đầu tư và các ngành liên quan thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, quy trách nhiệm đối với đơn vị chậm muộn.

- Các dự án giải quyết tồn tại: Xử lý dứt điểm công tác GPMB (chi trả tiền, giao đất TĐC cho các hộ dân, thu hồi mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại) các dự án Xây dựng HTKT phục vụ tái định dự tại khu đất thuộc ô QH A1-2/NO4 và A1-2/NO5 phường Ngọc Thụy; Xây dựng HTKT ô đất phường Bồ Đề C2-2/CCDVO2 và bãi đỗ xe C2-2/P1 phường Bồ Đề; GPMB và san nền sơ bộ khu đất phục vụ đấu giá QSD đất phường Giang Biên; Xây dựng tuyến đường từ phố Ngô Gia Tự đến nút giao với đường dẫn cầu Vĩnh Tuy; Xây dựng trường tiểu học khu Gia Thượng phường Ngọc Thụy (giai đoạn 1)

* Nhóm 03 dự án đã có thông báo thu hồi đất:

Tham mưu UBND quận thành lập Hội đồng và Tổ công tác, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

* Nhóm 32 dự án chuẩn bị thực hiện nhưng chưa đủ pháp lý:

- 08 dự án chưa có thông báo thu hồi đất, đã có chỉ lệnh:

+ Phòng TNMT tham mưu UBND quận ban hành  thông báo thu hồi đất, UBND phường phối hợp với chủ đầu tư công khai và giao thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, chuyển hồ sơ về Ban bồi thường tham mưu UBND quận thành lập Hội đồng và Tổ công tác.

+ Hoàn thiện thủ tục về giá đất và vị trí TĐC, hình thức TĐC làm cơ sở thực hiện 03 dự án khoảng 20 hộ đất ở (Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, GPMB các ô quy hoạch B4/CL4, B4/CL3 và B4/NO1 phụ cận tuyến đường 40m, 17,5m, 13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh; Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.3/LX8, G.6/LX5 phụ cận các tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m, đường vào trường THPT Thạch Bàn, phường Thạch Bàn; Xây dựng trường tiểu học Ngọc Thụy 2, phường Ngọc Thụy).

- 24 dự án chưa có chỉ lệnh cắm mốc: Ban QLDA nhanh chóng hoàn thiện pháp lý, chuyển phòng TNMT tham mưu UBND quận ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện các thủ tục về giá đất, vị trí TĐC, hình thức TĐC làm cơ sở thực hiện các dự án có đất ở./.