Kinh tế

Kiểm tra công tác chuyển đổi cây trồng

Ngày đăng 28/10/2012 | 12:00  | Lượt xem: 650
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND của UBND quận Long Biên về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 tháng cuối năm 2012. Ngày 27/10/2012, đồng chí Đỗ Huy Chiến – UV BTVQU – Phó Chủ tịch UBND quận Long...

Nghị Định 68/2012/NĐ-CP v/v sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Ngày đăng 25/09/2012 | 12:00  | Lượt xem: 659
Nghị Định 68/2012 sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 85/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013

Ngày đăng 24/09/2012 | 12:00  | Lượt xem: 903
Kể từ ngày 1/1/2013, mức thu thủy lợi phí sẽ được điều chỉnh, theo nội dung Nghị định 67/2012/NĐ-CP, thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP quy...

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Ngày đăng 18/09/2012 | 12:00  | Lượt xem: 984
Ngày 18/9/2012, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 tháng cuối năm 2012.

Cự Khối mở hướng làm giàu

Ngày đăng 06/08/2012 | 12:00  | Lượt xem: 738
Trong những năm gần đây, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội được nhiều người biết đến bởi một vùng chuyên canh cây ăn quả lớn của Thủ đô. Với hai loại quả nổi tiếng là ổi găng và táo ngọt...

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1734
Ngày 09/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND v/v Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012

Ngày đăng 16/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 656
Ngày 12/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã có Hướng dẫn số 5408/UBND-KT v/v hướng dẫn mua sắm tài sản Thực hiện Nghị Quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ...

Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 657
Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn

Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị

Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1034
Ngày 3/7/2012 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có văn bản hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

Ngày đăng 02/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 668
Ngày 12/6/2012 Phòng Tài chính Kế hoạch đã có Hướng dẫn số 356/TCKH-NS xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo định số 54/2011/NĐ-CP

Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 02/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1788
Ngày 31/5/2012UBND quận Long Biên đã có Hướng dẫn cố 779/UBND-TCKH v/v Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về...

TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI

Ngày đăng 28/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1419
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 22/6/2012 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức học tập kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Ngày đăng 22/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 704
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long Biên về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015”; Kế hoạch số 47/KH–...

Quy định mới về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 17/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 740
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức...

Những quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày đăng 04/05/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1097
Từ ngày 01/01/2012 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày đăng 27/04/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1060
Quận Long Biên định hướng phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh mang tính hàng hóa phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

Hướng dẫn việc áp dụng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Thông tư số 141/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày đăng 14/03/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1798
Ngày 6/3/2012 phòng Tài chính - Kế hoạch đã có hướng dẫn số 100/TCKH-NS việc áp dụng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Thông tư số 141/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011

Ngày đăng 04/01/2012 | 12:00  | Lượt xem: 691
Ngày 03/01/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011. Đến dự hội nghị có đ/c Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy – Chủ...

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

Ngày đăng 31/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 1005
NGÀY 28/12/2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ...

Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012

Ngày đăng 26/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 837
Sáng 24/12/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn...