Kinh tế

Hội nghị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động dồn điền, đổi thửa năm 2016
Ngày đăng 11/08/2016 | 17:25  | Lượt xem: 1555

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, ngày 11/8/2016 tại UBND phường Giang Biên, phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động dồn điền, đổi thửa năm 2016 trên địa bàn quận.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Hội Nông dân quận, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh quận, lãnh đạo UBND phường có sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, cán bộ kinh tế phường và đại diện các ngành đoàn thể; các tổ dân phố liên quan; đại diện các chủ trang trại và đại diện một số hộ dân sản xuất nông nghiệp.

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Giang Biên báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng, giải pháp tích tụ ruộng đất, để sản xuất theo các mô hình tập trung hoặc liên kết sản xuất theo hướng công nghệ cao.

Với chủ trương, chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua việc tích tụ, tập trung ruộng đất đã diễn ra trên địa bàn phường Giang Biên với các hình thức:

- Thuê ruộng đất: Nông dân, cá nhân, doanh nghiệp thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất. Việc thuê đất được tiến hành theo thỏa thuận thông qua hợp đồng thuê đất có xác nhận của UBND phường. Đối với người có ruộng cho thuê sẽ được hưởng phần lợi nhuận dựa trên quyền sử dụng ruộng đất của mình. Hình thức trả tiền thuê ruộng có thể theo từng vụ, từng năm hoặc cho cả thời gian thuê để bảo đảm thuận tiện cho cả người thuê và người cho thuê. Thời gian cho thuê được thỏa thuận ổn định (thường là 5-10 năm) để người thuê có thời gian bỏ vốn, đầu tư, triển khai áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất. Trong trường hợp đất cho thuê thuộc diện Nhà nước thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, bên thuê sẽ hưởng tiền đền bù hoa lợi, bên cho thuê được hưởng tiền đền bù thu hồi đất, tiền hỗ trợ tạo việc làm theo quy định chung. Hiện nay, tại khu vực vùng bãi thuộc các tổ 1,2,3 và 4 đã thống nhất cho 1 cá nhân thuê lại ruộng với diện tích khoảng 4,0 ha để xây dựng mô hình trang trại trồng cây ăn quản chất lượng cao (chuyển diện tích trồng cây ổi từ bãi Phúc Lợi lên).

- Liên kết sản xuất: Ngoài việc dồn điền đổi thửa, thuê ruộng, trên địa bàn phường còn có hình thức hợp đồng, liên kết với doanh nghiệp đầu tư vốn, kỹ thuật, người dân góp ruộng để cùng thực hiện chuyển đổi cây trồng, các hộ dân có trách nhiệm chăm sóc, thu hoạch cây trồng trên diện tích đất của gia đình và phải thực hiện đúng theo quy trình, kế hoạch tổ chức sản xuất của doanh nghiệp; doanh nghiệp cam kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ (mô hình liên kết sản xuất gắn với phát triển trang trại giáo dục Erahouse với quy mô 5,7 ha).

Hội nghị được nghe y kiến phát biểu của Đ/c Dương Đình Tình – Trưởng phòng Kinh tế quận về chủ trương, chính sách của Thành phố, Quận trong việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi có cấu cay trồng; ý kiến phát biểu, trao đổi của các đại biểu dự Hội nghị và thăm quan thực tế tại 02 mô hình chuyển đổi khu vực ngoài bãi: Trang trại giáo dục Erahouse, trang trại trồng ổi bà Kiều Thị Huệ.

Qua kinh nghiệm tuyên truyền, vận động dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất để tổ chức chuyển đổi cây trồng tại Giang Biên; để thực hiện tốt, có hiệu quả cần thực hiện:

1. Để thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói chung, chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất nói riêng. Điều quan trọng là để người nông dân thấy được sự cần thiết và lợi ích của tích tụ, tập trung ruộng đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đi liền với đó là động viên và hướng dẫn cách làm ăn hiệu quả qua tích tụ, tập trung ruộng đất, khắc phục tâm lý, băn khoăn, e ngại tích tụ, tập trung ruộng đất sẽ dẫn đến bất ổn về xã hội.

2. Gắn quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bố trí phân công lại lao động trên phạm vi địa phương. Nhờ đó mới bảo đảm giải quyết tốt công ăn, việc làm cho số lao động dôi dư, không còn đất chuyển sang ngành, nghề khác. Như vậy cơ cấu lại nền kinh tế nhanh hay chậm sẽ tác động trực tiếp đến tốc độ và quy mô tích tụ, tập trung ruộng đất.

3. Nhà nước cần hỗ trợ nông dân trong quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất, như hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thúc đẩy phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp.

Đến nay sản xuất nông nghiệp đang chuyển sang nền nông nghiệp chuyên môn hóa, sản xuất hàng hóa, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Tất yếu phải tích tụ, tập trung ruộng đất và mở rộng quy mô đất đai cho các đơn vị sản xuất, coi đây là bước đột phá của sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải ra tay chỉ đạo và chỉ đạo quyết liệt mới thành công.