Kinh tế

Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh tại chợ.
Ngày đăng 04/09/2016 | 16:26  | Lượt xem: 1115

Từ ngày 18/8/2016 đến ngày 15/9/2016, phòng Kinh tế tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại 28 chợ.

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố; Hướng dẫn số 2176/HD-SCT ngày 18/5/2016 của Sở Công thương về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND. Và thực hiện Kế hoạch xây dựng chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận Long Biên năm 2016. Từ ngày 18/8/2016 đến ngày 15/9/2016, phòng Kinh tế tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại 28 chợ. Nội dung tập huấn bao gồm:

+ Phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức cho cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm để xét cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Tổ chức cho các hộ kinh doanh thực phẩm ký Cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Đến nay (ngày 05/9/2016), phòng Kinh tế đã tổ chức tập huấn, kiểm tra xác nhận kiến thức và ký cam kết an toàn thực phẩm với trên 600 hộ kinh doanh thực phẩm tại 10 chợ.

Kết thúc đợt tập huấn, dự kiến sẽ có trên 2.000 hộ kinh doanh thực phẩm tại 28 chợ được bổ sung kiến thức về an toàn thực phẩm và xác nhận kiến thức, ký cam kết về an toàn thực phẩm theo quy định, đưa tỷ lệ số hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm là trên 95%.

Các hộ kinh doanh tham gia tập huấn và làm bài kiểm tra kiến thức về ATTP