Kinh tế

Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng, kéo dài trên địa bàn quận tháng 9 năm 2016
Ngày đăng 16/09/2016 | 16:12  | Lượt xem: 620

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2016, sáng ngày 14/9/2016, UBND quận tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ giải quyết một số vụ việc đơn thư tồn đọng, kéo dài trên địa bàn quận.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư, chủ tịch UBND quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & môi trường, Thanh tra quận, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ban QLDA, Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND quận; lãnh đạo UBND các phường Cự Khối, Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, Đức Giang, Việt Hưng.

Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo cụ thể kết quả giải quyết một số vụ việc đơn thư tồn đọng, kéo dài và có nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo đó, hiện nay, UBND quận đang giải quyết 06 vụ việc công dân có đơn thư, một số đơn thư có khó khăn, vướng mắc. Hội nghị thảo luận, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp để giải quyết các vụ việc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết, cụ thể như sau:

1. Đối với đơn thư của công dân phường Cự Khối: Giao UBND phường Cự Khối tổ chức thực hiện các bước thủ tục để bàn giao đất cho các hộ dân xong trước ngày 20/09/2016; báo cáo kết quả với UBND quận.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổng hợp toàn bộ kết quả giải quyết các kiến nghị của công dân, tham mưu UBND quận có văn bản trả lời công dân; chủ trì tiếp dân,  công khai kết quả giải quyết tới toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân phường Cự Khối và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2016.

2. Đối với đơn thư của công dân ở phường Long Biên: Giao Thanh tra quận tham mưu UBND quận tiến hành thanh tra nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất khu vực hồ ông Lương, phường Long Biên. Tham mưu báo cáo kết quả thanh tra với Thường trực Quận ủy trước ngày 26/9/2016.

3. Đối với đơn thư của công dân liên quan đến dự án đường Trường Lâm:

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường quận có văn bản báo cáo về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ bà Đào Thị Diểu xong trước ngày 19/9/2016.

- Ban Bồi thường GPMB quận nghiên cứu, vận dụng chính sách và đề xuất lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Minh trình hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận phê duyệt, xong trước ngày 25/09/2016.

- Văn phòng HĐND&UBND tham mưu UBND quận tổ chức họp giải quyết vụ việc vào ngày 19/09/2016.

4. Đối với đơn thư của công dân liên quan đến tranh chấp đất đai ở phường Long Biên: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường quận có văn bản hướng dẫn UBND phường Long Biên thực hiện các nội dung liên quan để giải quyết vụ việc; tham mưu giải quyết vụ việc với 03 nội dung kiến nghị của công dân xong trước ngày 05/10/2016.

5. Đối với đơn thư của công dân phường Phúc Lợi: Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách công tác giải quyết đơn thư chỉ đạo xây dựng báo cáo UBND Thành phố toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc.

6. Đối với đơn thư của công dân phường Bồ Đề: Giao UBND phường Bồ Đề giải quyết triệt để vụ việc trong tháng 09/2016 và có văn bản báo cáo UBND quận kết quả giải quyết./.