Kinh tế

Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận
Ngày đăng 30/09/2016 | 17:52  | Lượt xem: 1470

Sáng ngày 29/9/2016, tại trụ sở UBND quận Long Biên, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Huy Chiến -Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận Long Biên đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện thi hành án dân sự năm 2016

Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận; lãnh đạo phòng Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy quân sự  quận, Chi cục thuế, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận.

 Tại cuộc họp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu cơ quan thường trực báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và đề xuất các nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện số liệu đến ngày 15/9/2016, cơ quan thi hành án đã thụ lý tổng số 1475 việc, giải quyết xong 950 việc, đạt tỷ lệ 64,4%. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý 258,3 tỷ đồng. Trong đó đã giải quyết xong hơn 50,72 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Đến tháng 12/2016, tập trung giải quyết 07 vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các ngành đã thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án dân sự một số vụ việc trên địa bàn quận.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí dự họp, Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Trưởng ban chỉ đạo thống nhất với kết quả đã đạt được của các ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2016. Đồng chí chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo cần chủ động và có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành, làm tốt công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động, các văn bản chỉ đạo về thi hành án ban hành kịp thời, các vụ việc phức tạp cần kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để vượt cấp, kéo dài. Thực hiện rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, các chỉ tiêu thi đua và phấn đầu hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra. Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017 theo hướng đổi mới công tác điều hành của UBND quận (có tiến độ chi tiết hàng tháng và kiểm tiến độ theo tháng, Quý; nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban, thông tin báo cáo theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo….).

 Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cũng lưu ý các ngành tập trung giải quyết 07 việc khó khăn, phức tạp trên tinh thần: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện rà soát các nội dung, xây dựng kế hoạch chi tiết "rõ người, rõ việc" thực hiện và dự báo tình hình trước khi tổ chức thực hiện. Trước tiên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế được thực hiện sau cùng./.