Kinh tế

Công khai các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn quận đến ngày 30/9/2016
Ngày đăng 03/10/2016 | 10:41  | Lượt xem: 968

Thực hiện kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND quận về việc thực hiện rà soát, công khai các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên. Căn cứ kết quả, UBND quận công khai để các đơn vị, cá nhân, người tiêu dùng biết.

Thực hiện kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND quận về việc thực hiện rà soát, công khai các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên.

UBND đã giao các phòng liên quan, UBND các phường thực hiện rà soát, thống kê các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn quận. Căn cứ kết quả, UBND quận công khai để các đơn vị, cá nhân, người tiêu dùng biết (Có danh sách kèm theo).

Mọi thông tin, phản ánh về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương xin thông báo về phòng Kinh tế quận Long Biên: Điện thoại: 04.38724298. Fax: 04.38724298. Hòm thư điện tử: pkt_longbien@hanoi.gov.vn

1. Phường Bồ Đề: /documents/306667/0/Phuong+Bo+%C4%90e.xls/c32f3297-2a3b-4a68-8a0d-f4ca54570864

2. Phường Cự Khối: /documents/306667/0/Phuong+Cu+Khoi.xls/e67e3da7-6e6f-48a4-b3c6-ba9eb8c1241e

3. Phường  Đức Giang: /documents/306667/0/Phuong+%C4%90uc+Giang.xls/4f816f27-076c-4d60-9e6e-777acd085361

4. Phường Gia Thuỵ: /documents/306667/0/Phuong+Gia+Thuy.xls/92b9a4ea-0ccb-4dee-9d04-87cbf782bc3c

5. Phường Giang Biên: /documents/306667/0/Phuong+Giang+Bien.xls/0c6ed57b-261f-4307-85a5-6ae3f8be0cd2

6. Phường Long Biên: /documents/306667/0/Phuong+Long+Bien.xls/2d9449ec-b9b6-4f30-b896-e943cf3f024a

7. Phường Ngọc Lâm: /documents/306667/0/Phuong+Ngoc+Lam.xls/8a380dce-e4ee-4509-be05-a2f413aef5bc

8. Phường Ngọc Thuỵ: /documents/306667/0/Phuong+Ngoc+Thuy.xls/9ce793ba-a9e5-4f94-8da9-2c45b12ea682

9. Phường Phúc Đồng: /documents/306667/0/Phuong+Phuc+%C4%90ong.xls/18ef232e-7cdb-48f0-b694-3b9a40c6bdc5

10. Phường Phúc Lợi: /documents/306667/0/Phuong+Phuc+Loi.xls/c70e6720-70b1-4c6c-97e3-f69c557a54a9

11. Phường Sài Đồng:  /documents/306667/0/Phuong+Sai+%C4%90ong.xls/2f48ff55-1eec-4582-9b61-a19ff3208f2a

12. Phường Thạch Bàn: /documents/306667/0/Phuong+Thach+Ban.xls/5585a2c4-5db7-4bee-ae0b-1d4c2c6480ba

13. Phường Thượng Thanh: /documents/306667/0/Phuong+Thuong+Thanh.xls/034cc867-2b7a-46d9-8c11-af69314ef9fb

14. Phường Việt Hưng: /documents/306667/0/Phuong+Viet+Hung.xls/8b10235f-7289-4685-b076-75bd9d89ea59