Kinh tế

Kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn phường Đức Giang.
Ngày đăng 12/08/2021 | 10:08  | Lượt xem: 4969

Từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2021, Đoàn kiểm tra số 3 đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn phường Đức Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Long Biên về kiểm tra phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận. UBND quận Long Biên đã thành lập 08 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy làm Trưởng đoàn, các đồng chí lãnh đạo UBND phường Đức Giang, phòng Kinh tế, phòng Y tế là thành viên.

Đoàn kiểm tra số 3 đã tổ chức kiểm tra 10 doanh nghiệp có số lượng lao động trên 100 người, gồm:

  1. Tổng công ty Đức Giang
  2. Công ty TNHH May Đức Giang
  3. Công ty xăng dầu khu vực I
  4. Tổng kho xăng dầu Đức Giang
  5. Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội
  6. Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà
  7. Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
  8. Công ty  cổ phần Diêm Thống Nhất
  9. Công ty điện lực Long Biên
  10. Công ty TNHH thời trang ELISE

Qua đợt kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch: lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch Covid-19; đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19; thực hiện làm việc giãn cách và tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết của Doanh nghiệp với UBND phường, cam kết của người lao động với doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan; chủ động xây dựng phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”. UBND phường Đức Giang đã chủ động rà soát, hướng dẫn Doanh nghiệp triển khai các giải pháp phòng chống dịch; phê duyệt phương án phòng chống dịch; xác nhận danh sách người lao động làm việc trong thời gian giãn cách.

Bên cạnh những nội dung đã làm tốt, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số nội dung còn tồn tại ở một số doanh nghiệp như: bố trí, sắp xếp làm việc giãn cách đối với khối hành chính còn chưa tốt, tỷ lệ làm việc trực tiếp tại cơ quan còn cao (50%); việc cấp giấy đi đường còn chung chung, chưa gắn với lịch làm việc của từng cá nhân; một số đơn vị chưa tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn 2194/QĐ-BCĐQG; công tác tuyên truyền trực quan chưa đáp ứng yêu cầu… Cá biệt còn có 01 đơn vị chưa triển khai tốt các biện pháp cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch (Công ty TNHH thời trang ELISE). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu đơn vị khắc phục xong trước ngày 16/8/2021. Nếu đơn vị không thực hiện sẽ tham mưu UBND quận ban hành văn bản dừng sản xuất.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra: