Kinh tế

Kết quả thực hiện xây dựng “Chợ văn minh thương mại” năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 16/01/2017 | 15:30  | Lượt xem: 2697

Năm 2016, công tác xây dựng chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận Long Biên có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao, từng bước đưa công tác quản lý chợ đi vào nề nếp, chuyên nghiệp.

Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/01/2016 về "Thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh và xây dựng chợ hoạt động theo hướng văn minh thương mại năm 2016", Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 về việc ban hành "Bộ tiêu chí và trình tự đánh giá, công nhận chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận Long Biên", Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 21/3/2016 về "Triển khai thực hiện xây dựng chợ dân sinh theo hướng văn minh thương mại năm 2016".

Sau 01 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, UBND quận và sự vào cuộc đồng bộ của các phòng, ban, ngành, UBND phường, công tác xây dựng chợ văn minh thương mại (VMTM) đã đạt được các kết quả sau:

1. Tổng số chợ thực hiện rà soát, đánh giá VMTM:

- Số chợ đang hoạt động trên địa bàn quận: 28 chợ;

- Số chợ thực hiện rà soát, đánh giá: 20 chợ;

- Số chợ không đánh giá: 08 chợ. Lý do: đang tổ chức xây dựng, cải tạo lại chợ hoặc ít hộ kinh doanh(chợ Ô Cách, Gia Lâm, Tình Quang, Kim Quan, Ven đê – Bồ Đề, Thanh Am, Ao Ông Phích, chợ Ẩm thực).

2. Kết quả thực hiện:

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND quận Long Biên về việc thành lập "Tổ kiểm tra liên ngành đánh giá việc thực hiện tiêu chí văn minh thương mại". Tổ kiểm tra liên ngành đã phối hợp với UBND các phường rà soát, đánh giá và hướng dẫn Ban quản lý các chợ thực hiện xây dựng chợ theo tiêu chí văn minh thương mại. Qua kết quả rà soát, Tổ liên ngành đã chỉ rõ 302 nội dung còn tồn tại, bất cập tại 20 chợ cần phải khắc phục.

Sau gần 01 năm thực hiện, Ban quản lý các chợ đã khắc phục được 160/302 nội dung bất cập (đạt 53%). Tập trung chủ yếu tại các nội dung sau:

- Về cơ sở vật chất : Thực hiện cải tạo, nạo vét rãnh thoát nước; Xây bục, bệ bán thực phẩm tươi sống hoặc sử dụng bàn inox; Lắp đặt các giá đỡ cho 100% hộ bán rau củ quả; Lắp đặt bảng tin để công khai các văn bản theo quy định; Lắp đặt công khai đường dây nóng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đặt cân đối chứng tại chợ.

- Về công tác phòng chống cháy nổ: Bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC (nội quy, tiêu lệnh, bình bọt, năng vòi, bể nước); Cải tạo hệ thống điện đảm bảo công tác PCCC; Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không đặt ban thờ, không thắp hương trong gian hàng; Tổ chức huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở.

- Về đảm bảo vệ sinh môi trường – an toàn thực phẩm: Tuyên truyền hộ kinh doanh không vứt rác bừa bãi trong chợ; Tổ chức tuyên truyền về ATTP, cấp giấy xác nhận kiến thức và tổ chức ký cam kết ATTP đối với các hộ kinh doanh thực phẩm trong chợ (đã tập huấn cho 1.531 hộ kinh doanh thực phẩm, đạt 83%); Thực hiện cải tạo, sắp xếp lại khu bán gia cầm sống, khu bán cá để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công tác quản lý hộ kinh doanh: Vận động các hộ kinh doanh lập hồ sơ xin cấp GCN đăng ký kinh doanh; Thực hiện quản lý thuế tại các chợ, gắn trách nhiệm của BQL chợ trong công tác thu thuế (trước đây chỉ có 14 chợ được đưa vào quản lý thuế với trên 500 hộ KD nộp thuế; đến nay đã thực hiện quản lý thuế đối với 27/28 chợ và số hộ KD nộp thuế là 1.738 hộ  - tăng 3,4 lần); 100% các chợ đã có nội quy, quy chế dân chủ trong công tác quản lý chợ.

Căn cứ kết quả thực hiện xây dựng chợ văn minh thương mại của Ban quản lý, hộ kinh doanh tại chợ. Năm 2016, UBND quận Long Biên đã có quyết định công nhận 08 chợ đạt tiêu chí "Chợ văn minh thương mại" gồm:

  1. Chợ Ngọc Lâm (tổ 27) phường Ngọc Lâm.
  2. Chợ Quán Tình phường Giang Biên.
  3. Chợ Diêm Gỗ phường Đức Giang.
  4. Chợ Phúc Lợi phường Phúc Lợi.
  5. Chợ Gia Quất phường Thượng Thanh.
  6. Chợ Thượng Cát phường Thượng Thanh.
  7. Chợ Tổ 25 phường Ngọc Thuỵ.
  8. Chợ Tư Đình phường Long Biên.

Qua công tác quản lý hoạt động chợ theo tiêu chí "Chợ văn minh thương mại" đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động chợ trên địa bàn, làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc quản lý, khai thác chợ và từng bước đưa công tác quản lý, khai thác chợ đi vào nề nếp, chuyên nghiệp.