Kinh tế

Thường trực Quận ủy làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế về nhiệm vụ năm 2017
Ngày đăng 08/02/2017 | 14:58  | Lượt xem: 1565

Ngày 08/02/2017, Thường trực Quận ủy làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế về nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND Quận; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế, Kinh tế, Quản lý đô thị, Công an, lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND - UBND Quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm của phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong năm qua, bám sát chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền, 03 đơn vị đã cố gắng, nỗ lực và đổi mới, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND Quận, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế trong năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của 3 đơn vị trong năm 2016, đồng thời yêu cầu 3 đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Tập trung rà soát lại việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và nghiêm túc thực hiện theo các văn bản đã ban hành để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tổng thể để các ngành có liên quan làm căn cứ thực hiện, tránh chồng chéo.

3. Tổ chức truyên truyền tập trung vào 03 nhóm đối tượng chính: cán bộ quản  lý, cơ sở cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ với hình thức phù hợp khuyến khích sử dụng các hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh như: phim, phóng sự,...

4. Áp dụng quy chế khen đã ban hành để thực hiện khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ.

5. Giao UBND quận ban hành kế hoạch, lộ trình hạn chế phát triển, dần tiến tới cấm chăn nuôi trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.