Kinh tế

UBND quận Long Biên tổ chức tuyên truyền quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022
Ngày đăng 18/03/2022 | 07:52  | Lượt xem: 3142

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND Quận về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; dừng chăn nuôi và xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn Quận, phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Chăn nuôi - Thú y Quận và UBND các phường tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các phường trên địa bàn Quận.

      Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2022 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; dừng chăn nuôi và xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn Quận, giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các phường các phòng liên quan tổ chức thực hiện. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ được giao phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Chăn nuôi - Thú y Quận và UBND các phường tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các phường trên địa bàn Quận.

      Lớp 1 - tổ chức tại phường Giang Biên gồm các phường: Giang Biên, Phúc Lợi, Phúc Đồng, Sài Đồng và Việt Hưng.

      Lớp 2 - tổ chức tại phường Long Biên gồm các phường: Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối và Bồ Đề.

      Lớp 3 - tổ chức tại phường Thượng Thanh gồm các phường: Thượng Thanh; Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy và Đức Giang.

       Dự lớp tập huấn có đồng chí Dương Đình Tình - Quận ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Quận; đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi - Thú y; các đồng chí PCT UBND các phường, cán bộ bộ thú y, lực lượng tự quản, Tổ trưởng tổ dân phố.

       Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Dương Đình Tình- Trưởng phòng Kinh tế Quận phổ biến một số nội dung của Quận về công tác chăn nuôi; đồng chí Đặng Bá Khanh, Phó trưởng phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi và các hình thức xử lý hành chính theo quy định hiện hành cũng như giải đáp các nội dung học viên có ý kiến. Sau buổi tuyên truyền học viên nắm rõ quy định quản lý chăn nuôi trên điạ bàn quận; các hình thức xử lý hành chính vi phạm trong chăn nuôi thú y và thực hành quy trình bắt giữ, xử lý chó thả rông trên địa bàn.

Một số hình ảnh tập huấn: