Kinh tế

UBND quận Long Biên tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên.
Ngày đăng 14/03/2017 | 10:37  | Lượt xem: 3407

Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh trì-phường Thạch Bàn, Cự Khối quận Long Biên được UBND Quận phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 10211/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, với quy mô xây dựng tuyến đường chính có chiều dài khoảng 1.220m, mặt cắt ngang B = Bmđ + B hè = 15+2x5 = 25m, điểm đầu từ đường đê tả Hồng và điểm cuối đến đường gom cầu Thanh Trì. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 159,4 tỷ đồng.

Thực hiện Kế hoạch 101/KH-UBND ngày 08/03/2017 của UBND quận Long Biên về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên; tổ công tác giải phóng mặt bằng, Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên, UBND phường Cự Khối và các đơn vị có liên quan tổ chức chi trả tiền cho 105 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt của UBND quận. Kết quả có 105/105 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với tổng kinh phí 20,04 tỷ đồng, đạt 100% theo kế hoạch.

Tính đến nay, UBND quận Long Biên đã tiến hành chi trả được 38,44 tỷ đồng với  diện tích mặt bằng đã bàn giao là 2,6ha/3,8ha, đạt 70% diện tích đất  phải giải phóng mặt bằng của dự án.

Đây là một dự án trọng điểm nằm trong nhóm  các dự án hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên; Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên sẽ phối hợp với các phòng ban có liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp có công trình trên đất và đất ở còn lại trong quý 2/2017 để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được UBND quận giao.