Kinh tế

Công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Ngày đăng 29/03/2017 | 10:28  | Lượt xem: 2491

Năm 2017, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương , diễn biến tình hình thời tiết , khí hậu thuỷ văn ngày càng phức tạp , cực đoan, khó lường. Các sự cố thiên tai , cháy nổ, cháy rừng, tai nạn giao thông , sập đổ công trình có thể diễn ra cả về quy mô , số lượng và mức độ thiệt hại.Thủ đô Hà nội sẵn sàng ứng phó với tình huống bão mạnh , siêu bão có thể xẩy ra.

Năm 2017, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương , diễn biến tình hình thời tiết , khí hậu thuỷ văn ngày càng phức tạp , cực đoan, khó lường. Các sự cố thiên tai , cháy nổ, cháy rừng, tai nạn giao thông , sập đổ công trình có thể diễn ra cả về quy mô , số lượng và mức độ thiệt hại.Thủ đô Hà nội sẵn sàng ứng phó với tình huống bão mạnh , siêu bão có thể xẩy ra.

Thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày15/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; UBND quận Long Biên đã có văn bản số 368/ UBND-KT ngày 08/3/2017 về việc chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2017.

Để chủ động và ứng phó kịp thời , có hiệu quả các tình huống có thể xẩy ra , hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người , tài sản của Nhà nước và nhân dân , UBND Quận Long biên yêu cầu:

1. Ban chỉ huy PCTT quận, UBND các phường:

- Kiện toàn các Tiểu ban PCTT theo quy định; UBND các phường kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, Tiểu ban cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân các kế hoạch, phương án phòng chống theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành .

- Tập trung rà soát đánh giá hệ thống đê điều, hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn, chủ động đưa ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm những cản trở gây ách tắc dòng chảy, các vi phạm Luật đê điều.

- Rà soát thống kê lực lượng, kiểm kê toàn bộ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT theo quy định,  đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.

- Chủ động tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2016 và triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2017 .

2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan:

- Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 chủ động tham mưu rà soát, đánh giá công tác tiêu thoát nước khu vực trong đồng và xây dựng phương án thoát nước mùa mưa năm 2017.

- Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu đôn đốc, triển khai thực hiện tốt kế hoạch PCTT, rà soát đánh giá hệ thống thoát nước  ngoài bãi và xây dựng phương án thoát nước khu vực ngoài bãi năm 2017.

- Hạt quản lý đê số 5 kiểm tra đánh giá các công trình đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn quận, tham mưu UBND quận phương án kỹ thuật hộ đê năm 2017.

- Phòng Lao động thương binh xã hội tham mưu UBND quận phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân năm 2017.

- Công an quận xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng, phối hợp với Đội thanh tra giao thông Long Biên tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông qua lại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Ban chỉ huy quân sự quận kiện toàn Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn quận Long Biên năm 2017, xây dựng các kế hoạch, phương án, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các phường tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khăn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Các phòng ban ngành có liên quan chủ động phối hợp với UBND các phường, các cơ quan , đơn vị  theo chức năng thẩm quyền kiểm tra hướng dẫn thực hiện tốt công tác chuẩn bị và phòng chống thiên tai năm 2017.

3. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Quận, các đoàn thể chính trị: Đề nghị phối hợp với UBND các phường, các cơ quan đơn vị trên địa bàn vận động các cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, nhân dân tích cực tham gia công tác PCTT và TKCN của Quận năm 2017.

UBND Quận giao Ban chỉ huy PCTT , Ban chỉ huy TKCN Quận tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc UBND các phường, các ngành nghiêm túc thực hiện .