Kinh tế

Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm A/H7N9 ở người trên địa bàn Quận.
Ngày đăng 12/04/2017 | 10:20  | Lượt xem: 2677

Chiều ngày 11/4/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận Long Biên. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Đình Đảng – Chi cục phó Chi cục Thú y Hà Nội làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phòng dịch tễ - Chi cục thú y, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Đội quản lý Thị trường số 7, PA81 – Công an Hà Nội. UBND quận Long Biên gồm có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – PCT UBND quận và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Quận.

Chiều ngày 11/4/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận Long Biên.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Đình Đảng – Chi cục phó Chi cục Thú y Hà Nội làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phòng dịch tễ - Chi cục thú y, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Đội quản lý Thị trường số 7, PA81 – Công an Hà Nội. UBND quận Long Biên gồm có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – PCT UBND quận và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Quận.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Kinh tế Quận báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm; phòng chống dịch cúm A/H7N9 ở người trên địa bàn quận, ý kiến phát biểu của các đơn vị liên quan của Quận và thành viên đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đình Đảng - Trưởng đoàn đánh giá kết luận:

1. Công tác chỉ đạo của Quận về phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống dịch cúm A/H7N9 ở người: UBND quận đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch gồm: Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 02/12/2016 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/02/2017 về tiêm văc xin phòng chống dich bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I/2017; kế hoạch 116/KH-UBND ngày 22/3/2017 về hành động ứng phó khẩn cấp với virus cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác; kế hoạch 121 về tổng vệ sinh môi trường đợt I/2017 và hưởng ứng phát động của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 06/3/2017 về phòng chống dịch cúm A/H7N9 ở người; Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 kiện toàn BCĐ phòng chống dịch của quận và các văn bản chỉ đạo khác về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Công tác kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện từ Quận đến các phường và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ.

2. Công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch:

Thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tập huấn, tuyên truyền trên đài phát thanh, tờ rơi, tư vấn trực tiếp cho người chăn nuôi gia cầm, người chế biến, kinh doanh sản phẩm gia cầm, người tiêu dùng hiểu đúng, hiểu rõ diễn biến tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng chống có hiệu quả.

Tổ chức phun tiêu độc, vệ sinh môi trường; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm theo quy định. Ngoài phần vắc xin, thuốc sát trùng được Thành phố cấp, UBND quận đã chủ động mua vật tư (thuốc sát trùng, dụng cụ bảo hộ) phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm bằng nguồn ngân sách của Quận.

UBND quận đã tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm trên địa bàn, đặc biệt tại các chợ, bến xe, đường giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo việc kinh doanh, vận chuyển gia cầm theo quy định.

Tổ chức thống kế số lượng gia cầm trên địa bàn phường; thực hiện ký cam kết đến từng hộ chăn nuôi, hộ chế biến, kinh doanh sản phẩm gia cầm cam kết không kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm UBND quận cần quan tâm trong thời gian tới:

- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân phát hiện các hiện tượng có thể phát sinh dịch cúm gia cầm ngay từ ban đầu. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống cúm A/H7N9; giám sát dịch tại các cơ sở y tế và cộng đồng; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng nguyên liệu chính từ gia cầm tươi sống (kết hợp với Tháng hành động vì An toàn thực phẩm).

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, nhân lực cần thiết để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh theo chỉ đạo của Thành phố, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trện địa bàn quận.

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng kế hoạch đã đề ra (công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng môi trường)

3. Đoàn kiểm tra tổ chức kiể tra thực tế công tác triển khai thực hiện tại phường Thạch Bàn. Qua kiêm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống dịch cúm A/H7N9 của Quận, Phường; đến ngày 11/4/2017 tình hình dịch bệnh trên địa bàn Quận được kiểm soát ổn định.