Kinh tế

Họp Hội đồng BTHTTĐC quận tổ chức họp thẩm định các phương án dự thảo công khai thực hiện dự án “Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy”.
Ngày đăng 17/04/2017 | 10:56  | Lượt xem: 2805

Ngày 17/4/2017, tại phòng họp Ban bồi thường GPMB quận, Hội đồng BTHTTĐC quận tổ chức họp thẩm định 06 phương án dự thảo công khai thực hiện dự án “Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy”. Chủ trì: Đồng chí Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận – Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư; Tham gia cuộc họp có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Ban bồi thường GPMB, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch.

Ngày 17/4/2017, tại phòng họp Ban bồi thường GPMB quận, Hội đồng BTHTTĐC quận tổ chức họp thẩm định 06 phương án dự thảo công khai thực hiện dự án "Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy".

Chủ trì: Đồng chí Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận – Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư; Tham gia cuộc họp có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Ban bồi thường GPMB, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch.

Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, bám sát nội dung đã chuyển cho thành viên Hội đồng, các thành viên nghe Chủ đầu tư báo cáo về nội dung các phương án Hội đồng dự thảo các phương án của các hộ nằm trong diện GPMB thực hiện dự án "Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy".

 

Đ/c Vũ Tiến Dũng – Nhân viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo chi tiết về các phương án

1. Hộ ông Đỗ Văn Đức – Nguyễn Thị Hợp:

- Tổng diện tích thu hồi: 153,4 m2; Trong đó: Diện tích đất nằm trong dự án đường 25m là 126,7 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 26,7 m2.

- Tổng tiền bồi thường hỗ trợ: 2.345.687.683 đồng

- Ý kiến Ban bồi thường: Đề nghị Hội đồng không xem xét hỗ trợ tái định cư; Lý do: Khi thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và công khai phương án UBND phường xác nhận bà Nguyễn Thị Hợp (vợ ông Đức) có thửa đất khác trên địa bàn phường. Tuy nhiên đến ngày 01/4/2017 bà Hợp đã chuyển nhượng thửa đất trên.

2. Hộ bà Đỗ Thị Thúy Hằng (không ăn ở tại vị trí GPMB):

- Tổng diện tích thu hồi: 112,8 m2; Trong đó: Diện tích đất nằm trong dự án đường 25m là 77,9 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 34,9 m2.

- Tổng tiền bồi thường hỗ trợ: 1.289.649.400 đồng

                - Diện tích tái định cư: 90m2 (chưa bốc thăm ô đất vì hộ dân không hợp tác)

3. Hộ bà Đỗ Thị Thúy Nga:

- Tổng diện tích thu hồi: 106,6 m2; Trong đó: Diện tích đất nằm trong dự án đường 25m là 77,9 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 26,7 m2.

- Tổng tiền bồi thường hỗ trợ: 2.043.167.232 đồng

                - Diện tích tái định cư: 90m2 (chưa bốc thăm ô đất vì hộ dân không hợp tác)

4. Hộ bà Đỗ Minh Hưng:

- Tổng diện tích thu hồi: 226,8 m2; Trong đó: Diện tích đất nằm trong dự án đường 25m là 154,0 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 72,8 m2.

- Tổng tiền bồi thường hỗ trợ: 2.043.167.232 đồng

                - Diện tích tái định cư: 90m2 (chưa bốc thăm ô đất vì hộ dân không hợp tác)

5. Hộ bà Lê Thị Chép: Đã kiểm đếm khối lượng, UBND phường chưa có xác nhận nguồn gốc đất

6. Hộ bà Hà Thị Kim Oanh:

- Đã kiểm đếm khối lượng, UBND phường chưa có xác nhận nguồn gốc đất.

- Đã có giấy chứng nhận QSDĐ diện tích 200m2. Tại bổi kiểm đếm hộ gia đinh có cung cấp giấy tờ chia tách cho con trai diện tích 100m2 (đã có hợp đồng công chứng và hồ sơ chuyển văn phòng đăng ký năm 2011 làm thủ tục chia tách).

            

Các thành viên Hội đồng nghiên cứu phương án, báo cáo thẩm định về phương án chi tiết

 

* Kết quả:

Hội đồng nhất trí thông qua 04 phương án công khai của các hộ:  Hộ bà Đỗ Thị Thúy Nga; Hộ bà Đỗ Minh Hưng; Hộ bà Hà Thị Kim Oanh; 2. Hộ bà Đỗ Thị Thúy Hằng:

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến - P. Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng BTHTTĐC kết luận nội dung, chốt thời gian hoàn thành các công tác sau khi công khai phương án./.