Kinh tế

Báo cáo tiến độ GPMB các dự án vốn ngân sách
Ngày đăng 09/05/2017 | 11:04  | Lượt xem: 3213

Ngày 09/5/2017, tại phòng họp số 01 UBND quận diễn ra cuộc họp báo cáo tiến độ GPMB các dự án vốn ngân sách. Chủ trì: Đ/c Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận;

Ngày 09/5/2017, tại phòng họp số 01 UBND quận diễn ra cuộc họp báo cáo tiến độ GPMB các dự án vốn ngân sách.

Chủ trì: Đ/c Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận;

Thành phần: Đ/c Đàm Văn Huân – P. Chủ tịch HĐND quận; Các đồng chí trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban bồi thường GPMB, trưởng phòng Quản lý đô thị, trưởng phòng Tài chính kế hoạch, giám đốc Ban quản lý dự án, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chánh văn phòng HĐND-UBND và Chủ tịch UBND các phường Long Biên, Ngọc Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Thượng Thanh.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tổng hợp tiến độ các dự án, báo cáo chi tiết một số dự án trọng điểm:

- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

- Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

- Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

- Báo cáo kế hoạch triển khai công tác GPMB dự án BT Xây dựng tuyến đường từ đề Ngọc Thuỵ đến khu đô thị mới Thượng Thanh - giai đoạn 2

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban Bồi thường GPMB báo cáo tiến độ các dự án

               

Sau khi nghe báo cáo, các ban ngành đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án:  

                          - Ban hành kế hoạch chi tiết cụ thể ngày tháng phải hoàn thành đối với các dự án trọng điểm.

                 - Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với một số dự án để tiếp tục triển khai: Hoàn thiện giá đầu đi đầu đến, vị trí TĐC dự án Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên quận Long Biên; Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị mới Việt Hưng đến quốc lộ 1B (21m Phúc Lợi phần bổ sung).

                 -  UBND chỉ đạo UBND phường, Chủ đầu tư và các ngành liên quan thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, quy trách nhiệm đối với đơn vị chậm muộn.

                 

                Các thành viên dự hội nghị đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận kết luận nội dung, chốt thời gian hoàn thành các công việc nhất là các dự án trọng điểm cần hoàn thành trong quý II năm 2017./.