Kinh tế

Thường trực Quận ủy Long Biên làm việc với Thường trực HĐND và UBND quận về giải quyết đơn thư trên địa bàn quận
Ngày đăng 26/05/2017 | 12:22  | Lượt xem: 2334

Ngày 25/5/2017, Thường trực Quận ủy làm việc với HĐND& UBND quận Long Biên về giải quyết các vụ việc đơn thư, phức tạp kéo dài trên địa bàn quận.Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra quận, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án ĐTXD quận, Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND quận.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc hội nghị

Sau khi nghe Thường trực HĐND, UBND quận báo cáo kết quả đánh giá các bất cập, tồn tại trong công tác giải quyết đơn thư tồn tại, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; Đồng chí Bí Thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận kết luận chỉ đạo:

1. Yêu cầu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan, tập trung rà soát lại các vụ việc đơn thư phức tạp, kéo dài và chính thức báo cáo tập thể Ban Thường vụ Quận ủy trong đầu tháng 6/2017.

2. Đối với các vụ việc đơn thư thuộc các dự án có tính chất phức tạp, tổng hợp báo cáo Thường trực Quận uỷ theo chuyên đề vụ việc.

3. Đối với các vụ việc UBND quận đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố xin cơ chế chính sách: đề nghị tiếp tục tập trung rà soát và bám sát tiến độ để UBND Thành phố có văn bản trả lời và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc sau khi có văn bản chấp thuận của Thành phố.  

4. Đối với các vụ việc đã giải quyết, trả lời hết thẩm quyền: tổ chức tiếp và thông báo rõ các nội dung đã thực hiện tới công dân; đồng thời thiết lập hồ sơ (biên bản) và không tổ chức tiếp lại đối với các nội dung đã được trả lời.

Thường trực Quận ủy yêu cầu UBND quận chỉ đạo nghiêm túc thực hiện và báo cáo Thường trực Quận ủy, HĐND quận định kỳ.