Kinh tế

Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc hiệu lực pháp luật 5 tháng năm 2017
Ngày đăng 26/05/2017 | 16:32  | Lượt xem: 1750

Ngày 26/5/2017, UBND quận Long Biên tổ chức giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc hiệu lực pháp luật. Đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & môi trường, Thanh tra quận, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND quận; lãnh đạo UBND các phường Cự khối, Bồ Đề, Gia Thuỵ, Long Biên, Thượng Thanh.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng ban tiếp công dân quận báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn thư 05 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Ảnh: lãnh đạo UBND các phường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị nghe các phòng, ban đơn vị và lãnh đạo UBND các phường báo cáo về tiến độ giải quyết về các vụ việc cụ thể và nêu các vướng mắc có liên quan; đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết để xin ý kiến chỉ đạo UBND quận.

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thường trực quận uỷ Long Biên (tại buổi làm việc ngày 25/5/2017); sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận:

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư đã đi vào nề nếp và có chuyển biến tích cực, các vụ việc phức tạp, kéo dài từng bước được tháo gỡ, giải quyết; một số vụ việc phát sinh đã được chỉ đạo xử lý kịp thời đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, biểu tình trên địa bàn quận. Tuy nhiên để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trong thời gian tới, UBND quận yêu cầu các đơn vị từ quận đến các phường cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Ban tiếp công dân:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế và Phương án tiếp công dân của UBND Quận đã ban hành. Trong đó, đặc biệt quan tâm rà soát và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế tại phòng tiếp công dân. Phát huy vai trò của Ban tiếp công dân, tham mưu, rà soát các vụ việc có bức xúc, các điểm nóng để các Tổ đại biểu HĐND Quận tổ chức tiếp công dân tại các đơn vị bầu cử đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì đánh giá lại các tồn tại, bất cập của phần mềm đơn thư, báo cáo UBND quận các nội dung bất cập, các tính năng không cần thiết có thể loại bỏ...

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn rà duyệt các vụ việc UBND quận đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố xin cơ chế chính sách nhưng chưa có kết quả trả lời. Chủ động tham mưu đặt lịch làm việc với các ngành của UBND Thành phố đối với các vụ việc Thành phố chưa có kết quả trả lời.

2. Đối với các phòng, ban, ngành và UBND các phường:

- Chủ động rà soát tiến độ giải quyết đơn thư, hạn chế thấp nhất việc tham mưu giải quyết đơn thư chậm muộn.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Quận ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; đặc biệt các vụ việc đơn thư phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

3. Về việc thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật:

- Giao Thanh tra quận thực hiện rà duyệt lại các vụ việc có hiệu lực pháp luật chưa thực hiện xong và phân loại; tham mưu UBND quận chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

 - Yêu cầu các phòng, ban ngành, UBND các phường tập trung thực hiện theo tiến độ, kế hoạch của UBND quận đã ban hành./.