Kinh tế

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận
Ngày đăng 02/06/2017 | 09:36  | Lượt xem: 1780

Ngày 02/6/2017, tại phòng họp Ban bồi thường GPMB quận

Ngày 02/6/2017, tại phòng họp Ban bồi thường GPMB quận, Hội đồng BTHTTĐC quận tổ chức họp thẩm định 19 phương án và xin ý kiến 01 phương án để GPMB thực hiện dự án "Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy".

Chủ trì: Đồng chí Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận – Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư; Tham gia cuộc họp có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Ban bồi thường GPMB, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch.

Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, bám sát nội dung đã chuyển cho thành viên Hội đồng, các thành viên nghe Chủ đầu tư báo cáo về nội dung các phương án Hội đồng dự thảo các phương án của các hộ nằm trong diện GPMB thực hiện dự án "Xây dựng đường 25m tiếp giáp trường Pháp, phường Ngọc Thụy".

 

Đ/c Nguyễn Việt Hùng – P.Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo chi tiết về các phương án

1. Thông qua Hội đồng 19 hộ (17 hộ đã được cấp GCN, 02 hộ chưa được cấp):

a. 06 hộ tiếp giáp với dự án Trường Pháp + 02 ngõ đi chung:

* Hộ ông Đỗ Văn Đức – Hoàng Thị Hợp:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 153,4 m2; Diện tích đất thu hồi: 106,8 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 46,6 m2.

* Hộ bà Đỗ Thị Thúy Hằng:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 112,8 m2; Diện tích đất thu hồi: 77,9 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 34,9 m2.

* Hộ bà Đỗ Thị Thúy Nga:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 106,6 m2; Diện tích đất thu hồi: 76,3 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 26,7 m2; Diện tích đất còn lại: 3,6 m2.

* Hộ ông Đỗ Minh Hưng:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 226,8 m2; Diện tích đất thu hồi: 154,0 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 72,8 m2.

* Hộ bà Lê Thị Chép:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 51,5 m2; Diện tích đất thu hồi: 42,4 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 7,2 m2; Diện tích đất còn lại: 1.9 m2

* Hộ ông Đỗ Viết Thanh (con trai ông Đỗ Văn Quang):

- Tổng diện tích đang sử dụng: 150,6 m2; Diện tích đất thu hồi: 140,0 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 10,6 m2.

* Ngõ đi chung Lê Thị Chép, Đỗ Thị Toàn, Đỗ Văn Tiến, Đỗ Thị An, Đỗ Mạnh Hùng:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 100,0 m2; Diện tích đất thu hồi: 54,3 m2; Diện tích đất nằm trong dự án Trường Pháp: 3,36 m2; Diện tích đất còn lại: 42,34 m2

b. 05 hộ không đủ điều kiện TĐC:

* Hộ ông Đỗ Văn Đức:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 337,8 m2; Diện tích đất thu hồi: 240,0 m2; Diện tích đất còn lại: 97,8 m2.

* Ngõ đi chung bà Vi Thị Hồng:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 22,6 m2; Diện tích đất thu hồi: 22,6 m2.

* Hộ bà Đỗ Thị Lê:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 54,5 m2; Diện tích đất thu hồi: 54,5 m2.

* Ngõ đi chung Đỗ Xuân Việt, Đỗ Thị Thắng, Đỗ Thị Hưng, Đỗ Thị Bình:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 28,2 m2; Diện tích đất thu hồi: 28,2 m2.

* Hộ ông Nguyễn Công Thuấn:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 47,7 m2; Diện tích đất thu hồi: 5,2 m2.

c. 06 hộ đủ điều kiện TĐC:

*Hộ ông Nguyễn Hải Nam – Nguyễn Thị Thủy:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 74,5 m2; Diện tích đất thu hồi: 74,5 m2.

* Hộ bà Ngô Thị Hà:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 14,2 m2; Diện tích đất thu hồi: 14,2 m2.

* Hộ ông Đỗ Văn Quang:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 116,2 m2; Diện tích đất thu hồi: 116,2 m2.

* Hộ bà Đỗ Thúy Loan (con ông Đỗ Văn Quang):

- Tổng diện tích đang sử dụng: 229,5 m2; Diện tích đất thu hồi: 229,5 m2.

* Hộ bà Vi Thị Hồng – Nguyễn Đức Quân:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 97,4 m2; Diện tích đất thu hồi: 97,4 m2.

* Hộ bà Hoàng Thị Việt:

- Tổng diện tích đang sử dụng: 64,7m2; Diện tích đất thu hồi: 64,7 m2.

2. Xin ý kiến hộ Hoàng Văn Hương – Nguyễn Thị Thủy:

                - Tổng diện tích đất đang sử dụng: 142,4 m2; Diện tích đất thu hồi: 142,4 m2.

                

Các thành viên Hội đồng nghiên cứu phương án, báo cáo thẩm định về phương án chi tiết

 

* Kết quả:

Hội đồng nhất trí thông qua 20 phương án; Giao Ban quản lý dự án ĐTXD bổ sung hồ sơ, chuyển Ban bồi thường GPMB kiểm tra trước khi tham mưu UBND quận phê duyệt phương án.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến - P. Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng BTHTTĐC kết luận nội dung, chốt thời gian hoàn thành các công tác sau khi công khai phương án./.