Kinh tế

UBND quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác Phòng chống thiên tai năm 2017
Ngày đăng 06/06/2017 | 14:59  | Lượt xem: 1774

Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 07/06/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác phòng chống thiên tai, kỹ thuật hộ đê cho lực lượng làm nhiệm vụ PCTT năm 2017 trên địa bàn quận.

Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 07/06/2017 tại trụ sở  UBND phường Thượng Thanh, Giang Biên, Thạch Bàn và hội trường BCH Quân sự quận, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác phòng chống thiên tai (PCTT), kỹ thuật hộ đê cho lực lượng làm nhiệm vụ PCTT năm 2017 trên địa bàn quận.

Dự  lớp tập huấn có đồng chí Phạm Anh Dũng - Phó trưởng phòng kinh tế, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận; đồng chí Nguyễn Phú Bích - Hạt trưởng quản lý đê số 5, phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai quận, các đồng chí lãnh đạo UBND các phường, lực lượng xung kích tập trung, xung kích cơ động, lực lượng tuần tra canh gác đê phục vụ công tác phòng chống thiên tai các phường. Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, kiểm soát viên – hạt quản lý đê số 5.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Phạm Anh Dũng - Phó trưởng phòng kinh tế, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận Báo cáo công tác triển khai PCTT Quận Long Biên năm 2017, các nội dung cơ bản trong Luật phòng chống thiên tai  và các nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật phòng chống thiên tai, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai...

Cũng tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp, trình chiếu các tài liệu, hình ảnh cụ thể giúp học viên nắm rõ hệ thống các công trình đê điều toàn Quận và thuộc địa bàn các tiểu ban khu vực; tổ chức lực lượng và nội dung công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa lũ; những nguyên tắc, biện pháp khắc phục xử lý các sự cố về đê, kè, cống để sẵn sàng làm nhiệm vụ  khi được huy động, hướng dẫn ghi chép sổ tuần tra canh gác bảo vệ đê. Đây cũng là những kiến thức quan trọng thiết thực giúp các học viên ứng dụng vào công tác Phòng chống thiên tai của đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn quận năm 2017.