Kinh tế

Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quận”
Ngày đăng 06/06/2017 | 15:15  | Lượt xem: 1416

Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 05/06/2017, Phòng Kinh tế quận Long Biên phối hợp với Cục An toàn thực phẩm bộ Y tế tổ chức 3 lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn quận”.

Tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quận"

Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 05/06/2017, Phòng Kinh tế quận Long Biên phối hợp với Cục An toàn thực phẩm bộ Y tế  tổ chức 3 lớp tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn quận".

Dự lớp tập huấn có Đ/c Dương Đình Tình - Quận ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế; Chuyên viên Chi cục Y tế dự phòng,  Phó chủ tịch UBND phục trách khối KTĐT, và cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của 14 phường, các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn quận

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đồng chí Dương Đình Tình - Quận ủy viên Trưởng phòng Kinh tế nhấn mạnh vai trò của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nói chung và ngộ độc rượu nói riêng.

Sau phần khai mạc, học viên được đồng chí Nguyễn Nhị Thủy- Nhân viên phòng Kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế truyền đạt, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định đối với các hộ sản xuất rượu thủ công tại Nghị định số Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 12/11/2014 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận đầy đủ những văn bản mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lớp "Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quận do phòng Phòng Kinh tế quận Long Biên phối hợp với Cục An toàn thực phẩm bộ Y tế tổ chức đã đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.