Kinh tế

Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 Thành phố kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Quận.
Ngày đăng 17/07/2017 | 15:24  | Lượt xem: 1412

Sáng ngày 14/7/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Long Biên

Sáng ngày 14/7/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Long Biên.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Tạ Văn Sơn – Chi cục phó Chi cục Thủy sản Hà Nội làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phòng dịch tễ - Chi cục thú y, Chi cục Bảo về thực vật. UBND quận Long Biên gồm có đồng chí Dương Đình Tình – trưởng phòng Kinh tế quận, các đồng chí lãnh đạo Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh.

Trước khi làm việc với UBND quận, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại phường Thượng Thanh. Sau khi nghe UBND phường báo cáo kết quả thực hiện, cũng như kiểm tra hồ sơ quản lý đầu việc. Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện của UBND phường Thượng Thanh, đã thực hiên tốt theo phân cấp quản lý, thể hiện qua các kết quả về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tuyên truyền, tập huấn; công tác rà soát thống kê, phân loại cơ sở; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; cấp giấy chứng nhận, ký cam kết.

Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại quận: Thay mặt Ban chỉ đạo ATTP quận, đồng chí Trưởng phòng Kinh tế Quận báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận, ý kiến phát biểu của các đơn vị liên quan của Quận và thành viên đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đình Đảng - Trưởng đoàn đánh giá kết luận:

1. Công tác chỉ đạo điều hành: UBND quận đã thành lập và duy trì BCĐ An toàn thực phẩm từ quận tới phường, phân công rõ và gắn trách nhiệm người đứng đầu về công tác ATTP cho các thành viên BCĐ; có quy chế hoạt động của BCĐ.

UBND quận đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận quản lý. UBND quận triển khai xây dựng vùng rau, quả theo quy trình Viegap; xây dựng chuỗi cửa hàng cung ứng sản phẩm an toàn, sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ; xây dựng điểm chợ văn minh thương mại và an toàn thực phẩm; thực hiện chuyên đề kiểm soát thực phẩm qua chế biến có bao gói.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với 1.300 lượt người tham dự. tuyên truyền trên bản tin nội bộ, tin bài, website quận; phát trên 63.000 tờ rơi tuyên truyền tới từng hộ gia đình về lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn; cách nhận diện cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, nhận biết sản phẩm an toàn; xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; ban hành hướng dẫn về công tác ATTP để các phường triển khai theo đúng quy định, duy trì đường dây nóng về ATTP…

3. Công tác thống kê phân loại cơ sở: 1.675 cơ sở, trong đó: Cấp Thành phố: 35 cơ sở, cấp Quận: 54 cơ sở và cấp phường: 1.586 cơ sở.

Đã tiến hành kiểm tra và cấp mới giấy chứng nhận cho 09 cơ sở, lũy kế đến nay là 34/38 cơ sở, cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho 294 người. Thực hiện ký cam kết theo Thông tư 51: với 1.542/1.542 hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

4. Công tác thanh, kiểm tra: UBND quận thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra 18/31 cơ sở sản xuất đạt 58% ; Trong đó đề nghị khắc phục 06 cơ sở theo quy định về ATTP. Các phường kiểm tra 134 cơ sở (cơ sở kinh doanh), xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở, tổng số tiền phạt 5.500.000 đồng. Kiểm tra 27 điểm giết mổ gia cầm tại các chợ, xử phạt 3 điểm với tổng số tiền phạt 12 triệu đồng.

5. Phối hợp Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội, UBND các phường, Ban quản lý các chợ tổ chức lấy mẫu phân tích 54 mẫu thực phẩm tại 11 chợ (mẫu thịt lợn phân tích, xét nghiệm chất cấm sử dụng Salbutamol, Clenbuterol;  mẫu rau kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trên cây rau). Kết quả phân tích không phát hiện việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi lợn; không phát hiện thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trên cây rau.

6. Đề nghị UBND quận tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo, điều hành, phân công và gắn trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan của quận trong công tác kiểm tra, đánh giá phân loại và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 18/01/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức nhận viên kỹ thuật chăn nuôi, thú y; thú viên thôn bản; nhân viên kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật làm việc tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng ATTP đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản. Tăng cường và duy trì các chuỗi cung cấp sản phẩm ATTP trên địa bàn.