Kinh tế

Họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 24/07/2017 | 22:45  | Lượt xem: 2207

Ngày 21/7/2017, UBND quận Long Biên tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Long Biên (gọi tắt là Ban chỉ đạo) để đánh giá kết quả công tác thu nợ thuế 6 tháng đầu năm 2017 và giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế, Văn hóa thông tin, Công an quận; lãnh đạo Chi cục thuế Long Biên, Đội quản lý thị trường số 16.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Chi cục trưởng Chi cục thuế quận đã báo cáo Tổng quan về tình hình nợ trên địa bàn quận tính đến thời điểm 30/6/2017; kết quả triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo  đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

Các ngành dự họp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành đã được UBND quận giao và tập trung phát biểu ý kiến về các vấn đề như: nợ thuế của các hộ kinh doanh tại chợ, nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở, nợ thuế của các cơ sở kinh doanh karaoke và việc sử dụng đất, thuê đất của các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài…

Phòng Kinh tế báo cáo và phát biểu ý kiến về công tác thu thuế tại chợ

Sau khi nghe Chi cục thuế Long Biên báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận:

Công tác thu hồi nợ thuế trong 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ  kế hoạch. Tuy nhiên phát sinh một số vấn đề cần tập trung giải quyết như: các khoản nợ tăng cao tập trung vào số ít doanh nghiệp (Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Công ty ô tô số 2…); nợ thuế hộ kinh doanh cá thể và tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (NVTC) có xu hướng tăng nhanh; nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tập trung vào một số doanh nghiệp chây ì kéo dài. Nguyên nhân: do chính sách thuế còn bất cập, một số doanh nghiệp cố tình lợi dụng, trốn tránh trách nhiệm trong việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trách nhiệm của Chủ tịch UBND một số phường trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế chưa cao; một số nội dung công việc UBND quận đã giao các phòng, ngành chưa được tập trung thực hiện. Để khắc phục những tồn tại, tập trung công tác thu thuế và thu hồi nợ thuế có hiệu quả, UBND quận chỉ đạo như sau:

1. Giao Chi cục thuế Long Biên thực hiện:

- Tiếp tục tăng cường đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế đã kê khai vào NSNN kịp thời, hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát, phân tích kỹ nguyên nhân nợ đối với các doanh nghiệp nợ trọng điểm, doanh nghiệp nợ thuế phát hiện sau thanh tra, kiểm tra để kịp thời đôn đốc, cưỡng chế; thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường về số nợ mà các đơn vị chịu trách nhiệm thu.

- Tiếp tục rà soát đối với các dự án trên địa bàn quận, đối chiếu, phân loại nợ tiền sử dụng đất; tham mưu xây dựng kế hoạch thu nợ tiền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm 2017, hoàn thành trước ngày 30/7/2017;

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu nội dung UBND quận làm việc với các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất trên địa bàn quận (trước mắt làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty ô tô số 2);

- Chuyển hồ sơ 56 trường hợp nợ tiền thuê đất cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra và xử lý điểm;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất giao chỉ tiêu thu nợ thuế của các hộ kinh doanh cá thể cho UBND các phường, hoàn thành trước ngày 30/7/2017.

2. Giao Tổ công tác rà soát tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Long Biên (được thành lập theo Quyết định số 7171/QĐ-UBND ngày 14/10/2016):

- Kiểm tra quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và rà soát hồ sơ pháp lý đối với 10 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất (Công ty TNHH Thượng Bình, Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và thiết bị vật tư, Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao CN Việt Nam, Tổ cơ khí Thắng Lợi, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh XNK Ralado, Công ty TNHH Thuỷ sản và Thương mại Phương Nam, Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông - ELCOM jsc, Xí nghiệp Thuận Phong, Công ty TNHH DV Thương mại Hưng Hải và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Ngọc); báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2017.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiến hành rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ đối với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất còn lại trên địa bàn quận, hoàn thành trước ngày 30/8/2017; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và báo cáo UBND quận phê duyệt.

3. Giao Công an quận Long Biên xây dựng kế hoạch tiến hành điều tra đối với 56 trường hợp nợ tiền thuê đất trên địa bàn quận do Chi cục thuế Long Biên cung cấp; đề xuất xử lý điểm một số trường hợp vi phạm. Báo cáo Ban chỉ đạo và UBND quận trước ngày 15/8/2017.

4. Giao phòng Văn hoá Thông tin và phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, đôn đốc, xây dựng kế hoạch xử lý đối với các khoản nợ thuế của các cơ sở kinh doanh karaoke và hộ kinh doanh
tại chợ.

5. Giao Chủ tịch UBND các phường:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tập trung đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu nợ thuế trên địa bàn phường trong 6 tháng cuối năm.

- Tiếp tục thông báo và yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân nợ nghĩa vụ tài chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 Ban chỉ đạo quận tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện vào tuần cuối hàng tháng./.