Kinh tế

UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thường kỳ
Ngày đăng 15/08/2017 | 18:41  | Lượt xem: 1600

Chiều ngày 15/08/2017, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp bàn về các nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch 160/KH-UBND của Thành phố về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo" và kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng các phòng Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Biên, Ban tiếp công dân; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND quận.

Ảnh: Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch 160/KH-UBND của Thành phố về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo kết quả rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận; dự báo các vụ việc có thể phát sinh và dự kiến kế hoạch giải quyết các vụ việc theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và các ngành nghiêm túc thảo luận, đề cập chi tiết đối với các nội dung dự thảo Kế hoạch. Đưa ra các ý kiến đề xuất để hoàn thiện và các giải pháp thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận một số nội dung như sau:

1. Về kế hoạch thực hiện kế hoạch 160/KH-UBND của Thành phố về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"

- Thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch 160/KH-UBND của Thành phố về triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy đến năm 2020. Những nội dung đã có kế hoạch thực hiện từ trước thì trích dẫn trong kế hoạch.

- Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng, hoàn thiện phần nội dung kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách; phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổng hợp chung.

2. Về kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy cần lưu ý một số vấn đề sau: Xây dựng kế hoạch phân công rõ trách nhiệm các ngành, UBND các phường; tăng cường đối thoại với công dân; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực. Định kỳ hàng tháng kiểm điểm tiến độ; kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh. Thực hiện tốt công tác dự báo các vụ việc có thể phát sinh trên địa bàn.