Kinh tế

Trao đổi tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã
Ngày đăng 22/09/2017 | 11:09  | Lượt xem: 1236

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa UBND quận Long Biên và Liên minh HTX thành phố Hà Nội. Sáng ngày 21/9/2017, Phòng Kinh tế phối hợp phòng Thông tin tuyên truyền tổ chức Hội nghị đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa UBND quận Long Biên và Liên minh HTX thành phố Hà Nội. Sáng ngày 21/9/2017, Phòng Kinh tế phối hợp phòng Thông tin tuyên truyền tổ chức Hội nghị đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Dự Hội nghị có Đại diện BCĐ phát triển kinh tế quận Long Biên; Trung tâm phát triển HTX, phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Liên minh HTX Hà Nội; Đại diện khoa Kinh tế - Trường cao đẳng nông nghiệp Bắc Bộ; Chủ nhiệm, Kế toán trưởng các HTX đang hoạt động trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, phòng Kinh tế quận đã đánh giá khái quát tình hình hoạt động của các HTX, kết quả đánh giá xếp loại HTX năm 2016, kế hoạch, giải pháp củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác trên địa bàn quận năm 2017; công tác chỉ đạo thành lập, nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức Đảng trong HTX; đồng thời định hướng, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao hoạt động của kinh tế tập thể HTX.

Đại diện Liên minh HTX Hà Nội quán triệt các nội dung quy định hướng dẫn tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Giải đáp, trao đổi một số kinh nghiệm trong việc tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 trong quá trình triển khai thực hiện nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động cho các HTX trong cơ chế thị trường.

Hội nghị được nghe đồng chí báo cáo viên Trường cao đẳng nông nghiệp Bắc Bộ triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính, kế toán trong HTX được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đặc biệt quan tâm, trao đổi, thảo luận với các nội dung về thực trạng hoạt dộng của HTX, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tổ chức lại hoạt động của HTX như vấn đề xác định tài sản, đất đai, tư cách xã viên HTX và kiến nghị UBND quận, Liên minh HTX thành phố quan tâm hỗ trợ, tư vấn cho các HTX những giải pháp nhằm tổ chức lại hoạt động HTX theo đúng quy định.