Kinh tế

HƯỚNG DẪN VỀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 830.000 Đ/THÁNG.
Ngày đăng 18/05/2011 | 00:00  | Lượt xem: 748

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung ; Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc ;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;

Ngày 18/5/2011 Phòng Tài chính – KH quận Long Biên ban hành Hướng dẫn số 414/HĐ-TCKH v/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22, 23/2011/NĐ-CP.

Do giá cả có biến động như hiện nay, việc chi trả kịp thời tiền lương cho người lao động là cần thiết; Vì vậy trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự  toán ngân sách năm 2011 đã được giao tại Quyết định 12345/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND quận Long Biên, số kinh phí chuyển nguồn để thực hiện CCTL (nếu có) và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ phường nghỉ hưu và phụ cấp tăng thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố, phụ cấp cán bộ thú y cấp phường theo chế độ quy định ngay trong tháng 5/2011.

 

Chi tiết hướng dẫn 414 xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo nhu cầu CCTL