Kinh tế

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH
Ngày đăng 31/12/2011 | 00:00  | Lượt xem: 653

NGÀY 28/12/2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012. Bãi bỏ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế và Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của hủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với người tham gia chống dịch cúm A(H1N1).

Trong đó: Quyết định quy định chế độ phụ cấp chống dịch như sau:

1. Chế độ phụ cấp chống dịch:

a. Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán,điều trị người mắc dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức sau:

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: 150.000 đ/ngày/người;

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: 100.000 đ/ngày/người;

- Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: 75.000 đ/ngày/người;

Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

b) Trường hợp dịch chưa được công bố nhưng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch cũng được hưởng mức phụ cấp trên.

2. Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ;

3.Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch được hưởng mức bồi dưỡng như sau:

a/ Mức 100.000 đ/ngày/người đối với Cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

b/ Mức 60.000 đ/ngày/người đối với Cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

Chi tiết QĐ 73/2011/QĐ-TTg