Kinh tế

Tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011
Ngày đăng 04/01/2012 | 00:00  | Lượt xem: 481

Ngày 03/01/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011. Đến dự hội nghị có đ/c Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Long Biên, đ/c Phi Vân Tuấn – Cục Trưởng Cục thuế Hà Nội, đ/c Đỗ Mạnh Hải – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Long Biên và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, TT HĐND, UBND quận, Trưởng phó các phòng ban đoàn thể; toàn thể cán bộ nhân viên phòng TCKH, KT, các đội Chi cục thuế; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, PCT phụ trách kinh tế các phường.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, Chương trình số 02-Ctr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long Biên về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015. UBND quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Kinh tế trên địa bàn quận đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: thương mại dịch vụ chiếm 57,12%, công nghiệp – XDCB 41,08% và nông nghiệp giảm còn 1,8%; cơ bản đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu; chi ngân sách đã đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

1. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển khá, tăng 17% so với năm 2010. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 35.000 tỷ đồng, trong đó tổng mức bán lẻ đạt 2.500 tỷ đồng.

Công tác xây dựng, quản lý, sắp xếp chợ trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp; đã xây dựng và ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt phương án đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác chợ bước đầu nâng cao trách nhiệm của UBND các phường, các phòng, ban trong công tác xây dựng, quản lý chợ. Trong năm đã tổ chức khởi công xây dựng 3 chợ (chợ Diêm Gỗ, chợ Kim Quan, chợ ẩm thực tổ 27) và lập phương án cải tạo nâng cấp 4 chợ (chợ Quán Tình–Giang Biên, chợ Ô Cách– Đức Giang, chợ tạm Phúc Đồng, chợ Phúc Lợi). 

UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trung tâm thương mại: đưa vào hoạt động 2 trung tâm thương mại lớn: Savico Mega mall và Vincom Centre; cơ bản hoàn thành công tác GPMB để xây dựng 2 chợ dân sinh kết hợp trung tâm thương mại: chợ Thượng Cát – Thượng Thanh, chợ Sài Đồng – Phúc Đồng.

Công tác thực hiện đề án phát triển làng nghề Lệ Mật gắn với du lịch, ẩm thực đạt kết quả tốt, được UBND Thành phố công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật" (Quyết định 555/QĐ-UBND ngày 27/01/2011).

2. Sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt 1.449,5 tỷ đồng (giá cố định), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2010. Tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, hoàn thành công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư khởi công xây dựng khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và lập kế hoạch di dời 29 cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và 01 bệnh viện, 02 khu công nghiệp cần kiểm soát báo cáo UBND Thành phố.

3. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo: đã thực hiện rà soát, lập phương án và phê duyệt 9 phương án vùng sản xuất nông nghiệp của 9 phường Cự Khối, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên, Phúc Lợi, Phúc Đồng, Long Biên, Bồ Đề.

Công tác chuyển đổi cây trồng có chuyển biến tích cực, đã tổ chức chuyển đổi được 60 ha đất nông nghiệp đang trồng ngô, rau màu, vườn tạp sang trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh bằng 120% kế hoạch, nâng tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn quận lên trên 300 ha, giá trị 1 ha canh tác cây ăn quả đạt từ 160-170 triệu đồng. Một số mô hình mới trong nông nghiệp được triển khai thực hiện tốt, như thí điểm trồng hoa đào, quất cảnh, hoa ly tại phường Long Biên, nhãn muộn tại phường Giang Biên, ổi tại phường Phúc Lợi... Duy trì sản xuất rau an toàn tại phường Giang Biên, Cự Khối, Thượng Thanh, giá trị 1 ha canh tác đạt 280 triệu đồng. Hoàn thành công tác xây dựng thương hiệu vùng cây ăn quả Cự Khối và được cấp GCN sản phẩm ổi đủ điều kiện an toàn vào tháng 8/2011.

Trong năm đã thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho 977 hộ nông dân với số tiền 1.041 triệu đồng và thực hiện hỗ trợ 226 hộ nông dân nghèo sản xuất theo Nghị quyết 11/NQ-CP nhằm đảm bảo an sinh xã hội 600 triệu đồng.

4. Công tác thu – chi ngân sách:

4.1. Công tác thu ngân sách: mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, UBND quận đã tổ chức các hội nghị chuyên đề về chống thất thu thuế, Chi cục thuế đã chủ động thực hiện các biện pháp quản lý nợ, chống thất thu thuế như: tham mưu UBND quận mời các đơn vị nợ tiền sử dụng đất lên làm việc, phối hợp Ban QLDA quận để thông báo trích trừ trên tài khoản ngân hàng của đơn vị nợ tiền thuê đất khi trả tiền GPMB… do đó công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao.

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 9.125 tỷ đồng, tăng 78% so cùng kỳ năm 2010; thu ngân sách quận đạt 3.136 tỷ đồng, tăng 44% dự toán Thành phố giao. Trong đó: Thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 326 tỷ đồng đạt 108% dự toán; Tiền thuê đất 130 tỷ đồng đạt 258% dự toán; Thuế thu nhập các nhân 97,5 tỷ đồng, đạt 119% dự toán; Lệ phí trước bạ 235 tỷ đồng, đạt 128% dự toán; Thuế nhà đất 30 tỷ đồng đạt 125% dự toán; Thu từ quỹ đất công ích 6,5 tỷ đồng đạt 929% dự toán; Thu tiền sử dụng đất 1.225 tỷ đồng đạt 130% dự toán.

4.2. Công tác chi ngân sách: ngay từ đầu năm, UBND quận đã chủ động trong công tác điều hành ngân sách để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận, các lĩnh vực chi cơ bản đáp ứng được yêu cầu và tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng chi ngân sách quận (gồm cả ngân sách cấp phường) ước đạt 1.254 tỷ đồng, tăng 75% dự toán Thành phố giao đầu năm, đạt 92% dự toán HĐND quyết định. Trong năm UBND cấp quận, cấp phường đã kịp thời trình HĐND cùng cấp phương án phân bổ dự toán chi từ các nguồn cải cách tiền lương, kết dư, dự phòng, tăng thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên phát sinh trong năm.