Kinh tế

Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn
Ngày đăng 12/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 665

Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn

Về dự Hội nghị đại biểu Thành phố: Đ/c Nguyễn Hồng Anh – Chi Cục phó, Chi cục bảo vệ thực vật Thành phố, đại diện các sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương, Trung tâm khuyến nông Thành phố, Trung tâm giống cây trồng  Thành phố.

Đại biểu quận đến dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Đỗ Huy Chiến – UVBTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, Thường trực HĐTĐ khen thưởng,  đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội nông dân; Hội phụ nữ các phường: Thạch Bàn; Phúc Lợi, Phúc Đồng, Ngọc Thụy, Giang Biên; Long Biên; Bồ Đề; Gia Thụy; Thượng Thanh, Việt Hưng, các hộ nông dân sản xuất giỏi; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Cự Khối và các hộ nông dân giỏi.  

Hòa chung trong không khí cả nước đang sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua " Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động ngày 04 tháng 06 năm 2010. Quyết định số 1127 ngày 13/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016".  Thực hiện chương trình 02 ngày 15 tháng 11 năm 2010  của  quận ủy Long Biên về Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010- 2015, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/02/2012 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2012.

Trong 5 năm (2006 – 2010), UBND quận đã thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn là 39,119 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn ngân sách quận 31,05 tỷ đồng; ngân sách phường 3,1 tỷ đồng; ngân sách Thành phố 4,969 tỷ đồng.  UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.

                                    (Đc Lê Văn An - Chủ nhiệm HTX dịch vụ, nông nghiệp Cự Khối tham luận tại Hội nghị)

Để nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao tại phường Cự Khối nhằm nâng cao đời sống của người nông dân trên địa bàn, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các phòng Tài chính – kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – môi trường, UBND các phường tổ chức khảo sát, lập vùng sản xuất nông nghiệp ổn định giai đoạn 2011 – 2015. Đồng thời UBND quận đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao.

Tại hội nghị Đ/c Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị : Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập quận Long Biên, UBND quận yêu cầu UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị căn cứ phương án vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 20115 trên địa bàn các phường để tổ chức học tập, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao tại phường Cự Khối ra toàn địa bàn quận .Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định hướng vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của quận tới cán bộ, đảng viên và nông dân trên địa bàn để khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo vùng gắn với việc dồn điền đổi thửa, tập trung đất để sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng cây ăn quả chất.Tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bao bì nhãn hàng, tham gia hội chợ, đưa hàng nông sản vào các siêu thị và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho vùng quả đủ điều kiện.

           Tại Hội nghị Sở Nông nghiệp &PTNT đã trao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho HTX dịch vụ nông nghiệp Cự Khối.