Kinh tế

UBND quận Long Biên làm việc với tổ chức phi chính phủ YWAM Về hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 01/12/2017 | 16:53  | Lượt xem: 1401

Ngày 29/11/2017 tại phòng họp 1, UBND quận Long Biên đã làm việc với đại diện TỔ CHỨC THANH NIÊN VỚI SỨ MỆNH (YWAM).

Ngày 29/11/2017 tại phòng họp 1,  UBND quận Long Biên đã làm việc với đại diện TỔ CHỨC THANH NIÊN VỚI SỨ MỆNH (YWAM).

Chủ trì hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND quận, dự hội nghị có lãnh đạo các phòng Tài Chính – Kế hoạch; Kinh tế; Chi cục thuế; Ban tuyên giáo quận ủy và Hội doanh nghiệp quận Long Biên.

Sau khi nghe đại diện tổ chức YWAM báo cáo đề xuất các nội dung thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Long Biên nhằm

Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức và năng lực quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp và hộ SXKD trên địa bàn quận Long Biên nhằm tạo và giữ việc làm cho người lao động địa phương cũng như tạo môi trường làm việc an toàn hiệu quả và chuyên nghiệp hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Thúc đẩy môi trường doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn Quận Long Biên;  Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu học hỏi tại các mạng lưới hội doanh nghiệp/SXKD tại các điểm trong địa bàn quận và nơi khác. Nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp/ chủ hộ SXKD, các cán bộ cấp trung và các công nhân viên. Cải thiện môi trường lao động An toàn - Hiệu suất tại các doanh nghiệp và hộ SXKD. Phát triển doanh nghiệp tiềm năng. Giữ & tạo được nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương.

Và ý kiến đóng góp của các phòng, ban ngành của quận, đồng chí chủ trì hội nghị kết luận:

Ghi nhận việc chuẩn bị các nội dung làm việc của các phòng, ban, ngành của Quận cùng tổ chức YWAM trong công tác dự kiến chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020. UBND quận thông nhất các đề xuất, đồng thời giao phòng Kinh tế tiếp tục cùng với tổ chức YWAM hoàn thiện xây dựng đề án thực hiện việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020 báo cáo UBND quận trước ngày 10/12/2017.

- Đề nghị Tổ chức YWAM cung cấp thêm các hồ sơ pháp lý để chứng minh tư cách nhân và chức năng hoạt động của Tổ chức tại Việt Nam.

- Đề nghị Tổ chức YWAM báo cáo các nhà tài trợ, nhà đầu tư quan tâm để thực hiện dự án này trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới.