Kinh tế

Kiểm tra công tác chuyển đổi cây trồng
Ngày đăng 28/10/2012 | 00:00  | Lượt xem: 658

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND của UBND quận Long Biên về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 tháng cuối năm 2012. Ngày 27/10/2012, đồng chí Đỗ Huy Chiến – UV BTVQU – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã đi kiểm tra tiến độ chuyển đổi cây trồng tại các phường Long Biên, Phúc Lợi, Giang Biên. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên môi trường và lãnh đạo UBND phường.

                 Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu UBND các phường tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt Kế hoạch số 270/KH-UBND của UBND quận Long Biên trong đó nhấn mạnh một số nội dung chính sau:

          1. UBND phường Phúc Lợi: tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng 5 ha bưởi Diễn theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng được UBND quận giao.

          2. UBND phường Giang Biên: chuẩn bị tốt mặt bằng triển khai thực hiện mô hình trồng 12 ha chuối tiêu hồng của Sở Nông nghiệp và PTNT trong đầu tháng 11/2012.

          3. UBND phường Long Biên: cơ bản đã hoàn thành công tác chuyển đổi cây trồng năm 2012. Yêu cầu trong 2 tháng cuối năm, UBND phường tập trung các nội dung:

+ Lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để năm 2013 bắt đầu tổ chức thực hiện phát triển vùng trồng hoa cây cảnh 50 ha, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là triển khai 20 ha hoa đào theo đề án của Thành phố.

+ Thống kê, rà soát và hỗ trợ kịp thời các hộ nông dân thực hiện chuyển đổi cây ăn quả theo quy hoạch vùng, đặc biệt là các mô hình trồng cây có hiệu quả kinh tế cao: hoa đào, quất, cam canh.  

 Vườn đào phường Long Biên

 

Vườn quất phường Long Biên

 

Vườn cam canh phường Long Biên