Kinh tế

Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013
Ngày đăng 24/09/2012 | 00:00  | Lượt xem: 909

Kể từ ngày 1/1/2013, mức thu thủy lợi phí sẽ được điều chỉnh, theo nội dung Nghị định 67/2012/NĐ-CP, thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 Cụ thể, tăng mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.

Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa tại khu vực Đồng bằng sông Hồng như sau:

TT

Vùng và biện pháp công trình

Mức thu
(1.000 đồng/ha/vụ)

*

Đồng bằng sông Hồng

 

 1

Tưới tiêu bằng động lực

1.646

 2

Tưới tiêu bằng trọng lực

1.152

 3

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.399

 

Nghị định cũng nêu rõ, miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng gồm: 

1- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà  nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

2- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh (hoặc các công ty nông nghiệp chuyển đổi từ nông trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

3- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

4- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã. 

 

Chi tiết tại file đính kèm