Kinh tế

Thực hiện hỗ trợ đặc thù vùng cây ăn quả Cự Khối
Ngày đăng 29/10/2012 | 00:00  | Lượt xem: 478

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015”; Kết luận của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Cự Khối. Ngày 16/10/2012 UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 4563/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ đặc thù phát triển nông nghiệp vùng bãi phường Cự Khối năm 2012 với số tiền 946 triệu đồng.

                  Phường Cự Khối có tổng diện tích đất tự nhiên 479 ha với 7.378 nhân khẩu. Diện tích đất nông nghiệp 232 ha, trong đó khu vực ngoài bãi sông Hồng là 180 ha (chiếm 77,6% diện tích đất nông nghiệp toàn phường). Hiện nay số hộ trực tiếp tham gia sản xuất và thu nhập chính từ nông nghiệp trên địa bàn phường là 840 hộ với 3.429 nhân khẩu (chiếm 46,5%).

Trong những năm qua, thực hiện Đề án và Chương trình phát triển kinh tế của Quận, Đảng ủy, UBND phường Cự Khối đã thực hiện tốt chủ trương vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng và đã hình thành vùng sản xuất cây ăn quả chất lượng cao với diện tích 120 ha, gồm: 35 ha táo (năng suất bình quân 20 tấn/ha/năm; giá trị sản xuất đạt 140-150 triệu đồng/ha/năm); 80 ha cây ổi (năng suất 25 tấn/ha/năm, giá trị sản xuất đạt 160-180 triệu đồng/ha/năm) và 5 ha cây ăn quả khác (chuối, nhãn, xoài...). Ngoài ra các hộ đã thực hiện trồng 11 ha rau, màu (trong đó có 5,2 ha rau an toàn, giá trị sản xuất đạt 220-250 triệu đồng/ha/năm). Năm 2011, vùng cây ăn quả Cự Khối đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận vùng quả an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ở trên vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần tiếp tục tập trung giải quyết để từng bước đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất:

+ Vẫn còn một số cây già cỗi chất lượng chưa cao và khoảng 10 ha cần tiếp tục chuyển đổi, đưa giống cây mới có giá trị năng suất cao vào sản xuất.

+ Công tác tiêu thụ sản phẩm còn mang tính tự phát, chưa có điểm sơ chế nông sản, kênh tiêu thụ sản phẩm còn bị động, chủ yếu là các hộ nông dân tự đem đi tiêu thụ và một số hộ kinh doanh đầu mối nhỏ thu mua để cấp đi các tỉnh lân cận.

+ Kỹ thuật chăm sóc, tỉa cành cho cây ra trái vụ để hạn chế lượng quả tập trung vào thời điểm chính vụ làm chưa được nhiều nên hiệu quả chưa cao.

+ Hệ thống hạ tầng giao thông tuy đã được đầu tư một số tuyến nhưng vẫn còn nhiều tuyến đường đất (2.970m đường chính cần được bê tông hóa, 4.000m đường nhánh cần san gạt, cải tạo) khiến việc đi lại của nhân dân khi sản xuất và thu hoạch khó khăn, hạn chế phát triển sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng quả trong khi vận chuyển.

+ Hệ thống tưới phục vụ sản xuất còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu: Hệ thống điện đã được đầu tư nhưng thiếu các tuyến ngang dẫn điện để mở rộng vùng tưới do vậy chưa khai thác hết công suất của hệ thống điện, giếng khoan mới chỉ phục vụ được khoảng 40% nhu cầu, phần còn lại nhân dân phải dùng máy xăng để bơm nước dẫn đến chi phí sản xuất cao.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại trên và nhằm duy trì, phát triển vùng quả an toàn Cự Khối gắn với phát triển du lịch sinh thái. Quận uỷ, UBND quận Long Biên đã chấp thuận phương án hỗ trợ đặc thù sản xuất nông nghiệp vùng bãi phường Cự Khối với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của phương án:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng vùng cây ăn quả, đảm bảo ổn định việc làm và nâng cao đời sống của các hộ nông dân trên địa bàn phường, từng bước hình thành vùng du lịch dịch vụ sinh thái.

- Nâng sản lượng quả trung bình từ 23 tấn quả/ha lên 30 tấn quả/ha vào năm 2015; giá trị trung bình 1 ha canh tác tăng từ 180 triệu lên 270 triệu/ha vào năm 2015.

- Xây dựng mô hình trình diễn đưa các loại giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thực nghiệm các loại phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh để nhân dân tham quan học tập nhân.

- Triển khai thực hiện mô hình chuỗi 50 ha cây ăn quả về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và tiếp tục chuyển đổi từ 10 - 20 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như Nhãn muộn, Đại táo, Táo giống mới, xoài Thái...

- Tổ chức tập huấn IPM cho 100% hộ nông dân trực tiếp sản xuất cây ăn quả. Hàng năm tổ chức các buổi tập huấn cho 500 - 700 l­ượt ng­ười về kỹ thuật trồng cây ăn quả an toàn.

2. Nội dung hỗ trợ sản xuât:

- Hỗ trợ duy trì, phát triển vùng sản xuất: hỗ trợ thực hiện mô hình chuỗi 50 ha sản xuất rau quả an toàn; hỗ trợ đưa 10.000 cây giống mới có giá trị cao vào sản xuất; hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật: mở các lớp IPM, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, vệ sinh ATTP; hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ tưới tiêu...

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: (biểu 2)

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống đường giao thông: cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường chính dài 3 km, rộng trung bình 3- 5m và cải tạo, san gạt, đổ cấp phối (hoặc BTXM) 4 km đường tuyến nhánh, tuyến xương cá rộng từ 1- 2m...

+ Xây dựng mới 2 tuyến đư­ờng điện dài 2,7 km và hỗ trợ lắp đặt 200 hòm công tơ điện.

+ Xây dựng khu nhà sơ chế, khu giới thiệu tiêu thụ rau quả an toàn với diện tích đất khoảng 2.000 m2.

+ Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước: tổ chức cải tạo, nạo vét duy tu 4 tuyến mương chính hàng năm, tổng chiều dài 2,1 km.

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: hỗ trợ in túi, bao bì, tờ gấp giới thiệu sản phẩm; quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm; lắp dựng biển quảng cáo tấm lớn tại tuyến đường dẫn cầu Thanh Trì.

- Hỗ trợ quản lý thực hiện phương án: hỗ trợ UBND phường kinh phí để ký hợp đồng thuê cán bộ theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện phương án.

3. Kinh phí thực hiện hỗ trợ:

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ sản xuất vùng quả an toàn Cự Khối giai đoạn 2012 – 2015 là 16,62 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ duy trì, phát triển vùng sản xuất: 2,24 tỷ đồng; Hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: 13,84 tỷ đồng; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 463 triệu đồng; Hỗ trợ quản lý thực hiện phương án: 80 triệu đồng.