Kinh tế

Phóng sự “ Người tiêu dùng thông thái” Quận Long Biên
Ngày đăng 03/01/2018 | 11:27  | Lượt xem: 2353

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH- UBND ngày 22/12/2016 của UBND quận Long Biên về công tác An toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2017;

Ngày 06/9/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 309/KH-UBND về xây dựng phóng sự tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 nhằm cảnh báo cho người sản xuất, người chế biến việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đồng thời tư vấn cho người tiêu dùng cách lựa chọn những thực phẩm an toàn.

Để nội dung tuyên truyền đến được với người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng. UBND quận Long Biên yêu cầu:

+ UBND các phường lồng ghép các hội nghị họp cán bộ chủ chốt, hội nghị họp dân trình chiếu phóng sự (truy cập theo đường dẫn   https://youtu.be/TCxNXIWyz-M).

+ Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các phường để tuyên truyền trong nhân dân.

Một số hình ảnh phóng sự